Tài liệu mở

Bạn đang cần tài liệu nghiên cứu nhưng không thể tiếp cận các bài báo khoa học từ các tạp chí chuyên ngành? Hãy thử nguồn tài liệu mở dưới định dạng pdf sau đây với hơn 80 triệu tài liệu miễn phí là các bài báo khoa học, luận văn, bằng sáng chế và poster.

http://www.freefullpdf.com

 

Nguyễn Đình Phú

Nghiên cứu sinh ngành Quản lý tài nguyên nước tại ĐH California, Irvine, Hoa Kỳ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.