Cách thức nộp hồ sơ du học Mỹ

Ngay từ bây giờ, bạn có thể nộp hồ sơ tham gia chương trình bằng cách điền vào một trong hai mẫu đơn phù hợp với mình dưới đây:

Mẫu 1: dành cho những bạn có kế hoạch/ước muốn du học bậc đại học. Điền mẫu form tại đây hoặc link: http://goo.gl/8mivo9.

Mẫu 2: dành cho những bạn có kế hoạch/ước muốn du học ở bậc sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ). Điền mẫu form tại đây hoặc link: http://goo.gl/iyYrXy.

Cách thức nộp hồ sơ của cố vấn viên (mentors):

Xin tìm hiểu tại đây hoặc link http://goo.gl/oV9umu.

Bạn có thể liên hệ với chương trình qua:

Website hlttp://sinhvienusa.org/category/thap-sang-khat-vong/

Email: viet.youth. empowerment@sinhvienusa.org

Ngoài ra, chương trình thiết kế một giao diện riêng để các thành viên chương trình đăng nhập và trao đổi tại đây hoặc http://goo.gl/plZSBh.

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.