Giúp thu thập địa điểm cho mạng lưới Ăn nhờ ở đậu

Link điền form đăng ký địa điểmThu thập địa điểm cho mang lưới Ăn nhờ ở đậu

Mạng Ăn nhờ ở đậu đang triển khai dự án nối kết các đia chỉ cộng đồng liên quan tới du học sinh toàn cầu. Kết quả của dự án là trên bản đồ hệ thống sẽ có đầy đủ các địa chỉ để tra cứu. 

Ví dụ:
– Địa chỉ các Vietnamese Student Assocation (VSA) của các du học sinh toàn thế giới
– Địa chỉ các quán ăn
– Các địa điểm đi chơi thú vị mà thổ dân mới biết 

Các thông tin như vậy sẽ giúp ích kết nối cộng đồng. Cụ thể: các bạn sinh viên mới sang khu vực nào có thể tìm được VSA để liên hệ hay để hỏi thăm thông tin để apply du học, các bạn đang đi du lịch sẽ biết ăn ở đâu thì ngon.

Form đăng ký: Thu thập địa điểm cho mang lưới Ăn nhờ ở đậu

Bạn hãy giúp điền thông tin để xây dựng dự án này nhé.


Cảm ơn bạn.

ANOD PR Team
Email: pr@annhoodau.net

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.