Gallery A 05: Tình yêu bé nhỏ của tôi

Bài dự thi Hành trình nước Mỹ 2

Tình yêu bé nhỏ của tôi

Tác giả: Đính Lê

Với tôi, thành phố bé nhỏ trong tôi là một tâm hồn bé nhỏ, “chị Hai” của cả gia đình.

DSC_0048 (2)

DSC_0076

DSC_0084

DSC_0111

DSC_0145

DSC_0339

DSC_0385

DSC_0392

DSC_0006

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.