A 13: Bốn mùa ở Lowell qua Video Clip

Để tham gia cuộc thi Hành trình nước Mỹ, bạn Đỗ Anh Tuấn ở University of Masachussetts Lowell đã kỳ công chuẩn bị, chụp ảnh, dựng hình để vẽ nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp ở Lowell trong 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông.

lowell

Mời bạn đọc cùng thưởng thức những hình ảnh tuyệt đẹp và bình chọn cho Đỗ Anh Tuấn:

Lowell in Spring:

https://www.youtube.com/watch?v=AWtl797hSd0

Lowell in Summer:

https://www.youtube.com/watch?v=T5z0b6i1OBc

Lowell in Autumn:

https://www.youtube.com/watch?v=RbU9EZAidzA

Lowell in Winter:

https://www.youtube.com/watch?v=SgpcUd883CM

 

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.