Video Duyên dáng Việt Nam- Vòng tay nước Mỹ 2

Video đầu đủ và được quay trực tiếp (chưa được chỉnh sửa) tại trường quay của chương trình Duyên Dáng Việt Nam trong đêm Gala Vòng tay nước Mỹ 2 tổ chức tại San Francisco vào 9/8/2014 được đăng tại đường link sau.

https://www.youtube.com/watch?v=CutU6MCFsrs&feature=share

hoặc tại đây:


 

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.