9 nội dung cần có cho một CV/Resume hoàn hảo

(TSKVV- Sinhvienusa.org) Chủ nhật ngày 26/10/2014 vừa qua buổi hội thảo chuyên đề “Kỹ năng viết email và resume” do chương trình Thắp sáng khát vọng Việt tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp. Chương trình đã nhận rất nhiều phản hồi tích cực từ phía các bạn tham gia ( mentee và các bạn quan tâm đến chủ đề Viết Email/Resume).

Chị Bành Thị Uyên Uyên, giảng viên khoa Quản lý Công Nghiệp, đại học Quốc Gia Tp. HCM đã chia sẻ đến các bạn những vấn đề cần chú ý để viết môt Email/ CV hoàn chỉnh, gây ấn tượng. Dưới đây chương trình sẽ cung cấp đến bạn 9 nội dung cần có cho một CV/Resume hoàn hảo.

1. Thông tin cá nhân (Personal information): Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email

2. Học vấn (Education): Quá trình học tập: học ở đâu, trường tên gì, thời gian vào trường, thời gian tốt nghiệp (hoặc dự kiến tốt nghiệp), kết quả học tập

3. Kinh nghiệm làm việc (Work experience): Quá trình làm việc: làm ở đâu, cơ quan/ tổ chức nào, chức vụ và nhiệm vụ cụ thể

4. Kinh nghiệm nghiên cứu (Research experience): Tên các công trình nghiên cứu, nội dung/ nhiệm vụ nghiên cứu, thời gian, cơ quan tài trợ, ngân sách

5. Xuất bản phẩm (Publication): Tựa đề sách, bài báo, tên tạp chí khoa học, thời gian đăng, đơn vị đăng/ nhà xuất bản

6. Hoạt động ngoại khóa/ cộng đồng (Extracurricular activities/ Community activities): Loại hoạt động, vai trò khi tham gia, đơn vị tổ chức, thời gian

7. Các bằng khen, giấy khen, giải thưởng, học bổng (Honor, Award, Scholarship): Liệt kê cụ thể số lượng, thể loại, thời gian được trao tặng và đơn vị trao tặng

8. Các kỹ năng (Skills): Ngoại ngữ, tin học, làm việc nhóm, các phần mềm chuyên biệt, kỹ năng nghề nghiệp đặc biệt

9. Người giới thiệu (Reference): Tên, chức vụ, tổ chức, số điện thoại, email của người giới thiệu

Ban điều phối chương trình Thắp sáng Khát vọng Việt