Thông tin học bổng từ Trường St. Cloud State University

Hội thảo du học và cơ hội nhận học bổng từ trường St. Cloud State University

1. Hội thảo Giao lưu sinh viên quốc tế và Thông tin học bổng

Thời gian: 9:00 – 12:00, Chủ Nhật, 28/12/2014
Địa điểm: Trung tâm Tư vấn Giáo dục Quốc tế, Cục Đào tạo với nước ngoài Phòng hội thảo tầng 2, 21 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04 6689 3555 I Hotline: 0922 222 629

2. Thông tin học bổng và thời gian nộp hồ sơ 

 

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.