Misfit Wearable tuyển Financial Controller

Misfit đang tìm kiếm Financial Controller có ít nhất 7-10 năm kinh nghiệm kế toán – kiểm toán, đã làm việc trong môi trường tài chính Âu Mỹ nhiều năm, có khả năng thiết lập hệ thống kế toán tổng hợp cho công ty, làm việc và phát triển nhóm Kế Toán tại Việt Nam.
Misfit Wearables là công ty hi-tech tại Burlingame (CA), với hệ thống khách hàng đại lý trên 50 nước, sản phẩm có mặt tại hơn 20,000 cửa hàng bán lẻ khắp thế giới. Công ty đã nhận hơn 60 triệu USD vốn đầu tư từ các nhà đầu tư uy tín.
Misfit tìm kiếm người Financial Controller có trách nhiệm, có tâm huyết phát triển các bạn trẻ, đặc biệt các bạn trẻ tại VN. Vị trí này khá kén chọn nhưng lương cạnh tranh, bao gồm bonus và stock.

Thông tin về các vị trị tuyển dụng ở Misfit có tại:
http://misfit.com/jobs

Thông tin thêm về công ty Misfit Wearables:

http://m.bizjournals.com/sanfrancisco/blog/2014/12/investors-fund-misfit-wearables-with-40-million-vc.html?r=full

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.