Cơ hội đến Harvard, MIT cho bạn trẻ người Việt

Chương trình Dream Project Incubator Program sẽ tuyển chọn 5 bạn người Việt có tài năng, tâm huyết, tuổi từ 20-25, có thể nghe nói, giao tiếp tốt tiếng Anh (không yêu cầu TOEFL, IELTS, SAT) để đưa tới Boston, Mỹ thăm quan, học tập tại các đại học danh tiếng Harvard, MIT trong 10 tuần vào mùa hè 2015. Toàn bộ chi phí được đài thọ.

Theo ban tổ chức, sẽ có 2 buổi hội thảo cung cấp thông tin tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Các ứng viên sẽ nộp hồ sơ và được phỏng vấn trực tiếp để tuyển chọn.

Thông tin về application form tại đây

Deadline: 11:59pm February 15, 2015 UTC (Vietnam time zone)

Facebook của chương trình Dream Project Incubator tại đây

BGF

 

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.