10 công việc có tiềm năng lương cao tại Mỹ

Người ta hay nói “Lương cao chỉ đến với những người tốt”

Thực ra lương cao sẽ đến với những người có năng lực giỏi cùng những ngành nghề yêu cầu cao về chuyên môn như bác sĩ, nha sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư… Như ngành nha sĩ lương trung bình vào khoảng $164,570 mỗi năm.

Sự khan hiếm của các ứng viên có những kỹ năng nhất định cùng các yếu tố như sự cạnh tranh và vị trí có ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của lương theo thời gian. Trên thực tế, một số ngành nghề có tiềm năng lương cao nhưng tiền lương thực nhận mỗi tháng vẫn ở mức khiêm tốn.

Robert Half đã đưa ra danh sách 10 công việc có tiềm năng lương cao dưới đây:

Mobile Applications Developer 
Tỷ lệ tăng lương: 10.2%
$107,500-$161,500

Data Architect 
Tỷ lệ tăng lương: 7.2%
$119,750-$164,750

Chief Security Officer 
Tỷ lệ tăng lương: 7.1%
$134,250-$204,750

Mobile Designer 
Tỷ lệ tăng lương: 6.8%
$71,000-$109,500

Lawyer 
Tỷ lệ tăng lương: 4.9%
$134,000-$184,500

Human Resources Assistant 
Tỷ lệ tăng lương: 4.3%
$31,500-$42,000

Senior Business Systems Analyst 
Tỷ lệ tăng lương: 4.2%
$81,000-$99,250

Staff Accountant 
Tỷ lệ tăng lương: 4%
$45,500-$59,000

Compliance Officer 
Tỷ lệ tăng lương: 4%
$99,750-$132,750

Content Strategist 
Tỷ lệ tăng lương: 3.9%
$72,500-$100,000

Theo businessinsider’

Xem bài gốc tại đây

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.