Huỳnh Bửu Sơn – Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có

Bình Ngô Đại cáo, bản Tuyên ngôn độc lập lần thứ hai của Việt Nam, được Thái tổ Cao Hoàng đế Lê Lợi, người sáng lập triều đại Hậu Lê, công bố vào năm 1428, sau khi quét sạch giặc Minh, là một áng hùng văn kiệt tác bất hủ của Nguyễn Trãi, một nhà văn, nhà thơ, một chiến lược gia chính trị quân sự xuất chúng của mọi thời đại.

Sử không cho biết chính xác năm Nguyễn Trãi gia nhập lực lượng kháng chiến do Lê Lợi lãnh đạo, nhưng nhiều tư liệu xác định ông không có mặt trong Hội thề Lũng Nhai do Lê Lợi tổ chức để khởi nghĩa (1416).

Theo Đinh tộc ngọc phả, mãi đến năm 1423, bảy năm sau ngày Lê Lợi khởi nghĩa ở Lam Sơn, Nguyễn Trãi mới đến bái yết Bình Định Vương Lê Lợi. Nhưng từ khi có ông, cục diện kháng chiến chống Minh đã thay đổi. Thực hiện những kế sách của Nguyễn Trãi, lực lượng kháng chiến đã liên tục giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Nguyễn Trãi giỏi sử dụng chiến thuật dùng yếu đánh mạnh, dùng ít đánh nhiều và là một nhà tâm lý chiến đại tài. Ông là người đề xuất và thực hiện một mưu kế nổi tiếng vừa làm nản lòng quân xâm lược, vừa xây dựng niềm tin cho tướng lĩnh, binh sĩ và nhân dân ta là dùng mật ong viết lên lá rừng tám chữ “Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần” cho kiến đục thành lỗ khiến quân Minh nghi là có thần giúp.

Tuy nhiên, các tướng lĩnh như Lê Sát, Phạm Vấn… (những người đã vào sinh ra tử cùng Lê Lợi trong buổi đầu kháng chiến) rất bất bình, cho là Nguyễn Trãi kiêu ngạo không coi họ ra gì. Đinh Liệt đứng ra hòa giải bằng cách yêu cầu sửa lại là “Lê Lợi vi quân, bách tính vi thần” (Lê Lợi là vua, trăm họ là bề tôi). Mối hiềm khích giữa Nguyễn Trãi, một người thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt (ông là cháu ngoại quan Tư Đồ Trần Nguyên Đán, thuộc tôn thất nhà Trần) và các công thần nhà Lê vốn xuất thân là những nông dân áo vải, đã nảy sinh từ lúc đó và có thể đó cũng là mầm mống di họa cho ông sau này.

Nguyễn Trãi đã dành trọn tâm huyết của cả một đời để viết Bình Ngô Đại cáo, lời bố cáo khắp thiên hạ của hoàng đế nước Nam. Văn phong của ông trác tuyệt, lời lẽ sắc bén hơn gươm đao, khí thế mạnh mẽ, hùng tráng hơn cả vạn binh, thấm đượm tình yêu nước, thể hiện ý chí độc lập tự cường, khí phách kẻ cả không hề nhún nhường kém cạnh với cường quốc phương Bắc, uy vũ hiên ngang mà vẫn giữ phong độ trang nghiêm văn hiến, càng đọc càng thấy lòng tự hào dân tộc trỗi dậy bừng bừng.

Nhưng đó không chỉ là một bản tuyên ngôn thể hiện niềm tự hào về lịch sử lẫy lừng hàng ngàn năm của Đại Việt, tán thán công lao dựng nước giữ nước của tiền nhân và của hoàng đế đương triều, tuyên dương mạnh mẽ chủ quyền độc lập thiêng liêng, chính thống và bất khả xâm phạm, sự toàn vẹn lãnh thổ và bản sắc văn hóa dân tộc Đại Việt, ghi nhận chiến công oanh liệt hiển hách của các tướng sĩ trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, mà còn chất chứa cả tấm lòng của một trung thần muốn nhắc nhở những người lãnh đạo triều đại mới một điều cốt tử trong sự nghiệp bảo vệ vương triều, bảo vệ chủ quyền độc lập và xây dựng đất nước: đó là cần phải trọng dụng người hiền tài.

Ngay trong phần mở đầu của bản Tuyên ngôn nhằm khẳng định chủ quyền độc lập, sự toàn vẹn lãnh thổ và nền văn hóa phong tục khác biệt giữa Đại Việt và Trung Hoa, Nguyễn Trãi đã viết hai câu cuối có ý nghĩa rất sâu sắc: “Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có”.

Mới đọc qua, người đọc có thể chỉ nghĩ rằng đây là một nhận xét phù hợp với thực tế lịch sử, vì đúng là các triều đại nối tiếp nhau của hai nước có lúc thịnh lúc suy, nhưng nhân tài hai nước thì thời nào cũng xuất hiện. Tuy nhiên, phân tích kỹ ý nghĩa của phần mở đầu, mới thấy hai chữ hào kiệt dùng ở đây là chỉ hào kiệt nước Nam.

Nguyễn Trãi muốn nhắn nhủ người láng giềng phương Bắc rằng dân tộc Đại Việt thời nào cũng sản sinh ra anh hùng hào kiệt đủ tài năng bảo vệ đất nước, đừng uổng công phí sức âm mưu chiếm đoạt. Hàm ý trong hai câu này tương tự nội dung bốn câu thơ trong bản Tuyên ngôn Độc lập lần thứ nhất của Lý Thường Kiệt “Sông núi nước Nam, vua Nam ở, Rành rành định phận ở sách trời, Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm, Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời”.

Ngẫm đi ngẫm lại, chúng ta lại phát hiện một nghịch lý trong hai câu “tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có”. Vì sao đất nước thời nào cũng sản sinh ra anh hùng hào kiệt lại có lúc yếu lúc mạnh? Hiển nhiên là các triều đại Nam Bắc xưa nay nối tiếp nhau có lúc thịnh, lúc suy và sự thịnh suy đó không xảy ra cùng lúc, nên nhận xét của Nguyễn Trãi “tuy mạnh yếu có lúc khác nhau” là hoàn toàn chính xác. Nhưng nếu câu này đúng, chẳng lẽ câu “song hào kiệt đời nào cũng có” lại chỉ là một lời khoa trương? Chẳng lẽ đất nước đã có anh hùng hào kiệt mà vẫn yếu, vẫn suy hay sao? Vì sao anh hùng hào kiệt lại không thể làm đất nước cường thịnh?

Bình Ngô Đại cáo là tuyên cáo của một hoàng đế nước Nam cho khắp thiên hạ, lời của hoàng đế phải là lời chân thật, quân bất hý ngôn. Nguyễn Trãi là một học giả uyên bác, trong đoạn mở đầu ông đã viết “Như nước Việt ta từ trước, vốn xưng văn hiến đã lâu” thì câu kết “song hào kiệt đời nào cũng có” là một hệ quả tất yếu hợp lẽ.

Đại Việt có nền văn hóa lâu đời, dân trí cao, khí thiêng sông núi hùng mạnh bền vững thì đương nhiên thời nào cũng có nhân tài xuất hiện. Truyền thuyết dân gian kể rằng khi được vua Tàu cử sang làm Thái thú Giao Châu (tên gọi của nước ta khi còn bị Bắc thuộc), Cao Biền thấy xứ này long mạch rất vượng, tất phát đế vương ngàn đời, nên có dã tâm muốn phá, thường mặc áo phù thủy, cưỡi diều giấy đi khắp nơi để xem địa thế, hoặc giả tảng lập đàn cúng tế để lừa thần bản địa đến rồi dùng kiếm báu chém đầu, xong đào hào, chôn kim khí để triệt long mạch, nhưng cuối cùng cũng không thành công.

Tuy chỉ là truyền thuyết, nhưng một dải giang sơn Đại Việt nằm dọc bờ Biển Đông từ đó nổi tiếng là nơi địa linh nhân kiệt.

Nếu nhận xét ở cả hai câu đều đúng, chúng ta cần tìm ra ẩn số để giải mã nghịch lý này? Ẩn số đó phù hợp với mọi thời đại, mọi quốc gia, ngày trước cũng như bây giờ. Thời nào mà người lãnh đạo quốc gia biết trọng dụng hiền tài, quốc gia sẽ thịnh trị, còn thời nào hiền tài bị bỏ phế, đất nước phải suy vong.

Là một trí thức, Nguyễn Trãi tin rằng sự thịnh suy hưng phế của các quốc gia, các triều đại xưa nay đều do con người tạo nên, không phải do mệnh trời hay do lẽ tuần hoàn của tạo hóa. Ông mong muốn vị hoàng đế sáng lập triều đại Hậu Lê hiểu rằng muốn xây dựng đế nghiệp vững bền, quốc gia dân tộc cường thịnh khiến ngoại bang không dám dòm ngó thì phải thực thi chính sách chiêu hiền đãi sĩ, trọng dụng nhân tài. Ông đã gửi gắm tâm sự của ông qua những lời lẽ thiết tha bày tỏ tấm lòng cầu hiền như khát nước của Lê Lợi trong thời kỳ kháng chiến qua những câu sau đây:

Lại ngặt vì:

Tuấn kiệt như sao buổi sớm

Nhân tài như lá mùa thu

Việc bôn tẩu thiếu kẻ đỡ đần

Nơi duy ác hiếm người bàn bạc

Tấm lòng cứu nước, vẫn đăm đăm muốn tiến về Đông

Cỗ xe cầu hiền, thường chăm chắm còn dành phía tả

Trông người, người càng vắng bóng, mịt mù như nhìn chốn bể khơi…

Trong kháng chiến, nhờ có nhân tài mới đánh đuổi được quân xâm lược thì trong hòa bình, càng cần nhân tài nhiều hơn để xây dựng và bảo vệ đất nước. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, khi lãnh đạo quốc gia biết trọng dụng nhân tài, hiền sĩ khắp nơi sẽ theo nhau mà đến. Trọng dụng nhân tài là một quốc sách lâu dài làm cho nước Nam cường thịnh, đó chính là tâm huyết của Nguyễn Trãi khi viết Bình Ngô Đại cáo cho Lê Lợi.

Nhưng Lê Lợi thiển cận, chỉ nghĩ đến việc bảo vệ vương triều mà không xem lợi ích quốc gia làm trọng. Ông nghi kỵ và bức hại công thần. Nguyễn Trãi chỉ được phong chức Nhập nội Hành khiển, không phải là chức quan đầu triều mặc dù công lao ông rất lớn, chưa kể ông còn bị nghi ngờ trong vụ án Trần Nguyên Hãn, bị cánh trọng thần như Lê Sát, Phạm Vấn… gièm pha, đả kích, bị tước bỏ quốc tính, phải từ quan.

Đến đời Lê Thái Tông, ông được vời ra làm Gián nghị Đại phu nhưng vẫn không được tin dùng để thi thố tài năng nên cáo lão về quê ẩn dật. Về sau lại bị vướng vào án oan Thị Lộ, bị xử uống thuốc độc chết, cả nhà bị tru di tam tộc. Mấy mươi năm sau, khi Lê Thánh Tông lên ngôi, ông mới được giải oan, phục hồi danh dự.

Đỗ Nghị, một vị quan triều Hậu Lê, đã cảm thương cho ông: Nhà Lê sở dĩ lấy được thiên hạ đều do sức ông cả. Tiếc thay trời chưa muốn bình trị thiên hạ, cho nên cuối cùng ông vẫn chỉ làm chức Hành khiển Đông đạo, không được dùng hết hoài bão của mình; việc đó không phải là không may cho ông, mà chính là không may cho sinh dân đời Lê vậy.

Thật không có nhận xét nào đúng hơn.

Theo Huỳnh Bửu Sơn/ Doanh Nhân Sài Gòn

Xem bài gốc tại đây

Có Nên Học Thạc Sĩ

Có nên học thạc sĩ?

Đối với rất nhiều sinh viên, sau khi hoàn thành bằng cử nhân thì nghĩ ngay tới việc tiếp tục học lên cao và nhất là đi du học. Và câu hỏi mà rất nhiều bạn sinh viên và du học sinh đặt ra là học thạc sỹ để làm gì? Và thời điểm nào thì nên học thạc sỹ? Đặc biệt, gần đây học phí cho các khóa học sau đại học ngày càng tăng cùng với luật nhập cư dần bị thắt chặt, quyết định tham gia các khóa học thạc sỹ trở nên khó khăn hơn. Để có những quyết định đúng đắn nhất, bạn nên xem xét kỹ lưỡng về sự cần thiết của khóa học thạc sỹ đến sự nghiệp cũng như những lợi ích của nó đối với công việc của bạn, liệu những lợi ích đó có đáng để bạn bỏ ra một khoản chi phí lớn và một khoảng thời gian dài để học tập không? Trong bài báo này, Hotcourses Việt Nam sẽ cung câp cho bạn một số thông tin về chương trình thạc sỹ, hi vọng từ đó bạn sẽ có những nhận định rõ ràng hơn về lợi ích cũng như tầm quan trọng của các khóa học này đối với bản thân.

LIỆU TẤM BẰNG THẠC SỸ CÓ GIÚP BẠN CÓ MỘT CÔNG VIỆC TỐT?

Đương nhiên môt tấm bằng thạc sỹ hay tiến sĩ sẽ giúp CV của bạn trở nên nổi bật hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tấm bằng không phải là thứ quan trọng nhất, các nhà tuyển dụng thường đặc biệt quan tâm đến những kỹ năng và kiến thức mà bạn có thể áp dụng vào thực tế từ những tấm bằng thạc sỹ, tiến sỹ đó hơn là chỉ nhìn vào tờ giấy chứng nhận.

Bạn cũng sẽ phải thể hiện cho nhà tuyển dụng thấy rằng bạn có khả năng làm việc độc lập và giao tiếp tốt, là người cầu tiến và biết đặt ra mục tiêu cũng như theo đuổi mục tiêu đến cùng. Hơn nữa khả năng làm việc trong môi trường áp lực cũng được đánh giá rất cao. Hầu hết các khóa học Thạc sỹ tại nước ngoài đều rất tập trung, đòi hỏi tinh thần học tập nghiên cứu tự lập ở mức cao cũng như khả năng sắp xếp thời gian và kỷ luật tốt. 

BẠN ĐƯỢC GÌ TỪ NHỮNG KHÓA HỌC THẠC SỸ?

Bậc học sau đại học có những điểm rất khác biệt so với đại học. Về mặt kiến thức nó được xem như trình độ “nâng cao” của đại học. Nhưng nó không chỉ khác biệt về lý thuyết mà còn về cả những trải nghiệm mà bạn có thể đạt được. Bạn sẽ có cái nhìn khác biệt hơn, sâu hơn và trưởng thành hơn về các sự việc xung quanh, việc quan sát đánh giá cũng ở một mức độ khác.

Hơn nữa sinh viên tham gia các khóa học thạc sỹ thường đã có ít nhiều kinh nghiệm và kỹ năng sống cũng nhưng làm việc. Điều này tạo nên sự đang dạng cho lớp học. Các nhà tuyển dụng cũng đánh giá rất cao điều này, họ cho rằng có những bài học quý giá và hữu ích đôi khi sinh viên có thể học được không chỉ từ giáo viên mà còn từ chính những bạn học cùng lớp. Thông qua những khóa học thạc sỹ này bạn có thể xây dựng cho mình những mối quan hệ rất tốt trong cộng đồng cựu sinh viên.

TẤM BẰNG THẠC SĨ CÓ PHẢI LÀ SỰ ĐẢM BẢO THÀNH CÔNG CHO NGHỀ NGHIỆP CỦA BẠN TRONG TƯƠNG LAI?

Tấm bằng thạc sỹ có thể giúp CV của bạn trở nên chuyên nghiệp và nổi bật hơn và nhờ đó bạn có thể có được một việc làm tốt. Tuy nhiên điều làm bạn thành công trong sự nghiệp không nằm trên tấm bằng với những con số hay thành tích mà phụ thuộc vào chính những nỗ lực của bạn đưa kiến thức và kinh nghiệm của mình cùng với sự chăm chỉ, cầu tiến, kiên trì ham học hỏi và rất nhiều các yếu tố khác.

Với bất kì ngành học hay chương trình thạc sỹ nào bạn chọn, hãy chắc chắn rằng bạn đang học tập và nghiên cứ với sự cố gắng hết mình. Kết quả của những tấm bằng tiêu chuẩn quốc tế chính là sự phản ánh chân thực nhất sự cố gắng và nỗ lực đó. Bạn cần tự tin và luôn cảm thấy nhiệt huyết với những đề  tài nghiên cứu của mình và từ những kiến  thức đó bạn có thể xây dựng cho mình môt nền tảng kiến thức và kỹ năng vững chắc trên con đường phát triển sự nghiệp . 

BẠN CÓ THỂ NHẬN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ BỎ RA?

Các khóa học thạc sỹ được xem như là những khoản đầu tư trực tiếp vào sự nghiệp. Nhiều sinh viên có được sự hỗ trợ về mặt tài chính từ gia đinh trong quá trình học tập nhưng cũng có rất nhiều sinh viên phải tự tích góp tiền để trang trải quá trình học của mình. Tuy nhiên những khóa học thạc sỹ thường xuyên liên kết với các tổ chức kinh doanh và công ty lớn trong các dự án nghiên cứu. Vì thế bạn sẽ có những cơ hội quý giá để tiếp cận họ và tìm hiểu về nhu cầu tuyển dụng cũng như thể hiện khả năng của mình. Cơ hội cho những thạc sỹ tương lai là rất lớn nhưng điều đó phụ thuộc rất nhiều vào chính bạn. 

Theo Ybox.vn

Xem bài gốc tại đây

5 Bước Để Tạm Biệt Nỗi Sợ Viết Tiếng Anh

1. Tìm kiếm những người có thể “mắng” bạn khi sai
Một trong những yêu tố then chốt để viết tiếng Anh tốt là phải biết mình đang sai ở đâu? Và điều này thì phải nhờ đến những người khác, vì nếu bạn biết bạn sai thì bạn đã chẳng viết sai.
Vì thế, hãy cố gắng tìm một người bạn, hoặc thầy cô, đặc biệt là những người có kĩ năng viết khá tốt để có đủ khả năng nhận ra được những lỗi ngữ pháp và sử dụng từ bạn thường mắc phải. Những lỗi này, kể cả sau khi tự kiểm tra lại sẽ rất khó nhận ra ngay lập tức. Nên nhớ rằng, việc bạn nhờ một người với cái nhìn khách quan hơn sẽ dễ dàng thấy những lỗi trong bài.
2. “Nghe ôn, viết luyện”
“Viết! viết! Và viết!” viết càng nhiều bạn càng nhanh thành thạo kĩ năng này. Hãy bắt đầu cầm bút và viết bất cứ nơi nào, bất cứ ở đâu có thể. Đừng lo lắng xem cần viết bao nhiêu câu, mỗi câu có bao lỗi, bởi chính những suy nghĩ tiêu cực ấy rất dễ làm bạn nản chí.
Tuy nhiên, cũng không nên viết một cách “mù quáng”, hãy thiết lập những kế hoạch và kiểm tra lại sau một thời gian nhất định để tổng kết những điều làm được và chưa làm được để có thể triển khai những kế hoạch tiếp theo một cách tốt nhất.
3. Đa dạng các dạng bài viết
Phải “biết mình biết ta”, không nên làm những điều gì đó quá xa với, nhưng cũng đừng giới hạn mình ở trong những mục tiêu quá thấp! Hãy tìm kiếm và viết những dạng bài khác nhau, có thế là những dạng bài chính thống trên sách vở, tài liệu. Nhưng cũng có thể tán gẫu bạn bè trên mạng xã hội, và chú ý là chính những cuộc tán gẫu giúp bạn nhớ nhanh hơn, và lưu ý là hãy nhắc bạn bè “phát hiện lỗi” hộ mình trong cuộc tán gẫu.
Hãy nhớ lại, tưởng tưởng hoặc bịa một chuyện gì hay ho cũng vô cùng hữu ích nhất là khi bạn viết nhật ký hay blog tán gẫu bạn bè. Nghĩ tới những thứ thật sáng tạo và viết ra, nhất là triển khai thành những câu càng dài càng tốt. nếu như số lượng giấy có hạn, viết nháp trước – chắc chắn bạn sẽ thấy hài lòng với bài viết của mình.
4. Đọc
Viết và đọc tửng như chẳng có liên quan gì đến nhau. Nhưng bạn phải đọc bạn mới biết và khi biết mới có thể viết. Đọc thật nhiều tài liệu cũng là một cách vô cùng hữu ích để bạn có thêm những vốn câu mới, từ ngữ phong phú cũng như một số tip hay để viết bài. Đừng sợ từ mới hay bất cứ những mẫu câu lạ, nhớ luôn mang theo mình một cuốn sổ ghi chép và take mote lại cho mình để ghi điểm một cách ngon lành nhé!
5. Mở rộng vốn sống thực tế
Hãy tích cực đi thật nhiều để tiếp xúc với những thế giới mới, những môi trường mới, những hoàn cảnh mới. Đặc biệt là những nơi có nhiều “ông tây, bà tây”. Những cuộc bắt chuyệ sẽ giúp bạn mở rộng vốn từ và khi vốn từ mới lớn hơn bạn có thể viết tốt hơn.
Theo Tri Thức Trẻ
Xem bài gốc tại đây

Danh sách các trường Luật hàng đầu tại Mỹ – Yale không nằm trong top 10

Columbia Law School một lần nữa lại nằm trong top cao nhất theo danh sách “Go to Law Schools” tại trang nationallawjournal.com với tỉ lệ phần trăm số sinh viên mới ra trường có được công việc tại 250 công ty luật lớn nhất nước Mỹ khá cao.

Đáng chú ý, Yale Law School nằm vị trí số 1 theo công bố của US News & World Report nhưng lại không xuất hiện trong danh sách của National Law Journal (NLJ). Stanford Law School xếp hạng thứ 2 trong danh sách US News & World Report nhưng lại đứng vị trí thấp nhất trong Top 10 của NLJ.

Dưới đây là danh sách của 10 trường luật hàng đầu nước Mỹ của NLJ, dữ liệu này dựa vào tỷ lệ sinh viên mới tốt nghiệp được nhận vào 250 công ty luật lớn nhất Hoa Kỳ

  1. Columbia Law School — 66.24%
  2. University of Pennsylvania Law School — 63.67%
  3. University of Chicago Law School — 61.14%
  4. New York University School of Law — 59.92%
  5. Harvard Law School — 55.63%
  6. Cornell Law School — 52.88%
  7. Northwestern University School of Law — 49.48%
  8. Duke Law School — 48.84%
  9. University of Virginia School of Law — 46.70%
  10. Stanford Law School — 45.45%

Theo businessinsider

Xem bài gốc tại đây

 

 

MS 11 – Utah đón tết 2015

Tham gia đón Tết năm 2015 có khoảng 40 người, đa phần là giáo viên và sinh viên của 2 trường University of Utah và Brigham Young University cùng gia đình.

Link bình chọn tại Facebook

Mọi người có tổ chức gói và luộc bánh tét, sau đấy tập trung đón Tết tại nhà chú Dương ( Một giáo viên tại trường Uni of Utah, hằng năm đều tổ chức tại đây). Trong bữa ăn, ngoài việc giao lưu học hỏi kinh nghiệm sống và học tập, mọi người chơi đánh bài như một hình thức chơi xuân. Rất tiếc, năm nay tham gia đón Tết không có bạn nào mới sang, lần đầu đón Tết xa nhà cả.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi tiệc:

1-Goi banh tet
Gói bánh tét
2-Nau banh tet
Nấu bánh tét
3-Ban co Tet
Bàn cỗ Tết
4-An uong
Tiệc ăn uống
5-Giao luu
Giao lưu gặp gỡ
6-Tom cua ca
Chơi Tôm Cua Cá
7-Doi ngu ao dai
Đội ngũ áo dài
8-Anh tap the
Ảnh tập thể

Bach Nguyen