Lương nhân viên tại Apple được trả như thế nào?

Ai được trả lương nhiều hơn tại Apple: Kỹ sư hay thiết kế?

Glassdoor đã công bố danh sách các công việc hàng đầu được trả lương cao tại Apple.

Đây là dữ liệu dựa vào báo cáo tiền lương của các nhân viên Apple ẩn danh đang làm việc tại đây.

Dưới đây là danh sách các vị trí trả lương cao:

22. Mac Genius

Tiền lương: $44,070

21. Lead Mac Genius

Tiền lương: $55,626

20. Assistant Apple Store manager

Tiền lương: $56,046

19. Account executive

Tiền lương: $82,479

18. Store Manager

Tiền lương: $85,357

17. Business analyst

Tiền lương: $92,169

16. Financial analyst

Tiền lương: $94,799

15. Software quality assurance engineer

Tiền lương: $99,650

  1. Systems engineer

Tiền lương: $104,231

13. Project manager

Tiền lương: $107,631

12. Firmware engineer

Tiền lương: $113,155

11. Test engineer

Tiền lương: $113,916

10. Senior systems engineer

Tiền lương: $117,237

9. Hardware engineer

Tiền lương: $118,739

8. Software engineer

Tiền lương: $119,336

7. Database administrator

Tiền lương: $122,669

6. Product design engineer

Tiền lương: $125,983

5. Mechanical engineer

Tiền lương: $127,464

4. Product manager

Tiền lương: $131,108

3. Senior software engineer

Tiền lương: $140,832

2. Senior hardware engineer

Tiền lương: $150,105

1. Industrial designer

Tiền lương: $174,140
Theo businessinsider

Xem bài gốc tại đây

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.