10 trường đại học có cựu sinh viên giàu nhất thế giới

Wealth-X – một công ty chuyên nghiên cứu và định giá tài sản ròng lớn của các cá nhân đã tìm hiểu những người giàu nhất thế giới họ từng học tại đâu?

Theo kết quả công bố vào năm 2014, đã có đến 211,275 cá nhân có tài sản lên đến 30 triệu đô.

Tất cả mười trường đại học ở Hoa Kỳ được liệt kê vào danh sách. Đại học Harvard đã đứng đầu với 3130 cựu sinh viên với tài sản trên 30 triệu đô, gần gấp đôi Đại học Pennsylvania. 5% trên tổng số lượng người giàu tại Mỹ đã từng học tại 10 trường sau đây:

10. Cornell University: 560 cựu sinh viên

10-cornell-university-560-uhnw-alumni

9. Yale University: 570 cựu sinh viên

8. Northwestern University: 575 cựu sinh viên

7. University of Chicago: 665 cựu sinh viên

6. Massachusetts Institute of Technology (MIT): 670 Cựu sinh viên

5. New York University: 860 Cựu sinh viên

4. Columbia University: 940 Cựu sinh viên

3. Stanford University: 1,240 Cựu sinh viên

2. University of Pennsylvania: 1,580 Cựu sinh viên

1. Harvard University: 3,130 Cựu sinh viên

Xem thông tin chi tiết tại đây

 

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.