Thông cáo báo chí: Cuộc Thi Ý Tưởng Kinh Doanh Thử Thách Việt (VietChallenge)

Nhằm tạo ra các cơ hội để giới trẻ Việt Nam, bao gồm giới du học sinh và các bạn trẻ trong nước, có cơ hội để cọ xát, học hỏi, nâng cao năng lực, biến các ý tưởng kinh doanh thành hiện thực cũng như mở rộng các mối quan hệ trong lĩnh vực kinh doanh, Hội Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam tại Hoa Kỳ kết hợp với Hội Sinh Viên Việt Nam tại trường Đại Học MIT, Hội Sinh Viên Việt Nam tại Boston, Nhóm Sinh Viên Việt Nam tại Harvard, cùng mạng lưới các hội sinh viên tại các nước khác trên thế giới, đã lên đề án tổ chức cuộc thi Ý Tưởng Kinh Doanh Thử Thách Việt (VietChallenge).

Dưới đây là nguyên văn Thông Cáo Báo Chí về ý tưởng cuộc thi:

Screen Shot 2016-01-11 at 2.45.27 PM Screen Shot 2016-01-11 at 2.45.57 PM Screen Shot 2016-01-11 at 2.46.25 PM

 

 

Comments