50 trường đại học có những sinh viên chăm chỉ nhất

Bên cạnh những hoạt động ngoại khóa đầy thú vị, khu ký túc xá đẹp dành riêng cho sinh viên, việc học đại học còn yêu cầu các bạn sự nghiêm túc và thái độ làm việc chăm chỉ.

Niche, tổ chức thống kê các dữ liệu về sinh viên và trường học đã cho ra danh sách các trường mà tại đó sinh viên của họ cần học tập một cách chăm chỉ nhất. Bảng danh sách được đánh giá dựa vào các yếu tố: chất lượng giáo sư, thành tích học tập, tỷ lệ tốt nghiệp, kinh nghiệm học tập của sinh viên, thời gian tham dự lớp học, số lượng bài tập, số giờ học và khối lượng công việc tổng thể.

50. University of Virginia

49. Emory University

48. Colgate University

47. University of Michigan at Ann Arbor

46. University of California at Los Angeles

45. Rensselaer Polytechnic Institute

44. Rhode Island School of Design

43. Colorado College

42. Thomas Jefferson University

41. Pomona College

40. Amherst College

39. US Naval Academy

38. Claremont McKenna College

37. Georgetown University

36. Vassar College

35. Colorado School of Mines

34. Case Western Reserve University

33. Wellesley College

32. Duke University

31. Dartmouth College

30. Wake Forest University

29. University of Pennsylvania

28. Oberlin College

27. Northwestern University

26. Grinnell College

25. Harvard University

24. Williams College

23. Swarthmore College

22. US Military Academy at West Point

21. Brown University

20. Georgia Institute of Technology

19. University of California at Berkeley

18. Cornell University

17. Harvey Mudd College

16. Carleton College

15. University of Notre Dame

13. TIE: Stanford University

13. TIE: Middlebury College

12. Washington University in St. Louis

11. Johns Hopkins University

9. Vanderbilt University

8. Columbia University

7. Bowdoin College

6. Princeton University

5. Yale University

4. Carnegie Mellon University

3. Rice University

2. University of Chicago

1. Massachusetts Institute of Technology

Tham khảo Business Insider

Xem bài gốc tại đây

 

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.