Tết sum vầy Bính thân 2016

Bài dự thi Cuộc thi Đón Tết Việt trên Đất Mỹ 2016

Chủ đề: Tết sum vầy Bính thân 2016

Tác giả: Mạc Đăng Huy, Phạm Duy Khôi, Đoàn Thị Minh Phượng, và tập thể Hội người Việt Nam tại thành phố St.Louis, tiểu bang Missouri

Bài dự thi 1: Video – Tết sum vầy Bính thân 2016

 

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.