Thông báo: Vòng Tay Nước Mỹ 4 và cuộc thi Hành Trình Nước Mỹ 4

Nhằm tạo ra sự gắn kết cộng đồng thanh niên, sinh viên Việt Nam trên toàn nước Mỹ và đội ngũ đông đảo những người đã từng du học tại Hoa Kỳ và đồng thời đánh dấu năm thứ tư thành lập và phát triển, Hội Thanh niên – Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ trân trọng thông báo về chuỗi sự kiện hội thảo, giao lưu thể thao, văn hoá trong cộng đồng thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ mang tên VÒNG TAY NƯỚC MỸ 4 – HẸN NHAU BÊN DÒNG POTOMAC- WASHINGTON D.C 2016 và cuộc thi viết, ảnh và video  HÀNH TRÌNH NƯỚC MỸ lần thứ 4, Chủ đề CHUYỆN NƯỚC MỸ – ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÊ HƯƠNG.

Dưới đây là toàn văn thông báo:

Screen Shot 2016-06-12 at 10.03.16 AM Screen Shot 2016-06-12 at 10.03.50 AM Screen Shot 2016-06-12 at 10.04.07 AM Screen Shot 2016-06-12 at 10.04.21 AM Screen Shot 2016-06-12 at 10.04.33 AM

 

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.