Cuộc thi: “Thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam

bia_square

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức cuộc thi viết:

“Thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam”

 

Ban Tổ chức cuộc thi ban hành Thể lệ cuộc thi với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA DỰ THI

1. Mục đích

Cuộc thi nhằm đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước; tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc đối với thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài; cổ vũ, khuyến khích những ý tưởng, sáng kiến, giải pháp, những đóng góp thiết thực của thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

2. Đối tượng tham gia

Cá nhân, tập thể là người Việt Nam độ tuổi 16 đến 35, hiện đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài.

II. BÀI DỰ THI

1. Chủ đề Cuộc thi: “Thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam”.

2. Nội dung:

Sưu tầm, cung cấp thông tin tư liệu, tài liệu lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa;

– Đề xuất, giới thiệu các sáng kiến, ý tưởng, giải pháp của thanh niên, sinh viên trong việc đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

– Đề xuất, giới thiệu các sáng kiến, ý tưởng, giải pháp có căn cứ khoa học để góp phần phát triển kinh tế biển, văn hóa biển và bảo vệ môi trường biển Việt Nam;

3. Số lượng bài dự thi:

Không hạn chế số lượng bài dự thi đối với mỗi tác giả, nhóm tác giả. Đối với nhóm tác giả dự thi, cử 01 đại diện để Ban Tổ chức liên hệ.

4. Quy định bài dự thi hợp lệ

– Bài dự thi là các bài viết, bài báo, tư liệu, bản đồ, đề tài nghiên cứu khoa học do thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài thực hiện.

– Bài dự thi đúng chủ đề, nội dung theo quy định;

– Bài dự thi có nội dung trung thực, chính xác;

– Bài dự thi chưa đoạt giải trong bất kỳ cuộc thi nào khác;

– Mỗi bài dự thi gửi kèm theo 01 Phiếu đăng ký tham dự (theo mẫu gửi kèm);

Khuyến khích các bài dự thi có ảnh minh họa và những tư liệu dẫn chứng liên quan đến nội dung bài viết.

Bài dự thi sử dụng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

5. Tiêu chí đánh giá tác phẩm dự thi:

– Về nội dung:

+ Bài dự thi phù hợp chủ đề, nội dung;

+ Nội dung thông tin trong bài dự thi đảm bảo khách quan, chính xác; có giá trị khoa học và thực tiễn, có ý nghĩa tuyên truyền và giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc đối với thanh niên, sinh viên Việt Nam.

– Về hình thức:

+ Bài dự thi trình bày rõ ràng, diễn đạt dễ hiểu;

+ Đối với bài dự thi là đề tài nghiên cứu, tiểu luận, tác phẩm báo chí… trình bày trên khổ A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14; trích dẫn sử dụng trong bài phải ghi rõ nguồn cụ thể bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh (nếu có).

+ Bài dự thi có ảnh minh họa, bản đồ kèm theo, dùng định dạng jpg; độ phân giải từ 300 dp trở lên; dung lượng không quá 5 MB; ảnh có chú thích rõ ràng cả bằng tiếng Việt và tiếng Anh (nếu có).

III. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG BÀI DỰ THI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ THAM DỰ CUỘC THI

1. Quy định sử dụng bài dự thi:

Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam” được sử dụng các bài dự thi vào việc tuyên truyền cho các hoạt động bảo vệ chủ quyền biển đảo và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước; giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc đối với thanh niên, sinh viên Việt Nam. Ban Tổ chức không trả lại bài dự thi.

2. Trách nhiệm của tác giả dự thi:

Các tác giả cam kết và tự chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung bài dự thi liên quan đến vấn đề bản quyền tác giả, tác phẩm.

IV. BAN CHỈ ĐẠO, BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO

– Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức cuộc thi do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định thành lập.

– Ban Giám khảo do Trưởng Ban tổ chức cuộc thi quyết định thành lập.

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

– 01 giải Nhất:

+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

+ Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam;

+ Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi của Ban Tổ chức;

+ Phần thưởng trị giá 30 triệu đồng Việt Nam.

– 02 giải Nhì: Mỗi giải nhì gồm:

+ 01 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

+ 01 Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam;

+ Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi của Ban Tổ chức;

+ Phần thưởng trị giá 10 triệu đồng Việt Nam/ 01 giải.

– 03 giải Ba: Mỗi giải ba gồm:

+ 01 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

+ 01 Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam;

+ Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi của Ban Tổ chức;

+ Phần thưởng trị giá 05 triệu đồng Việt Nam/01 giải.

– 05 giải Khuyến khích: Mỗi giải gồm:

+ 01 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

+ 01 Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

+ Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi của Ban Tổ chức;

+ Phần thưởng trị giá 2 triệu đồng Việt Nam/01 giải.

* Đặc biệt, các tác giả đoạt giải cao được tham gia đoàn ra thăm huyện đảo Trường Sa; Nhóm tác giả đoạt giải cử 01 đại diện tham gia.

VI. THỜI GIAN TỔ CHỨC, CÁCH THỨC GỬI TÁC PHẨM DỰ THI, ĐỊA CHỈ NHẬN BÀI DỰ THI

1. Thời gian tổ chức phát động, gửi nhận bài dự thi, tổng kết

– Thời gian phát động cuộc thi: ngày 13/7/2016

– Thời gian gửi nhận bài dự thi: từ 0h00 ngày 14/7/2016 đến 24h00 ngày 31/10/2016 (Đối với các bài dự thi gửi qua đường bưu điện chuyển phát tại địa chỉ Ban Tổ chức quy định, thời hạn nhận tính theo dấu bưu điện).

 Dự kiến trao giải tại Hà Nội vào Quý IV/2016.

2. Cách thức gửi bài dự thi và địa chỉ nhận tác phẩm dự thi:

– Bài dự thi có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện theo địa chỉ: Trung ương Hội LHTN Việt Nam, 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội; đồng thời gửi qua email chuquyenbiendaoquehuong@gmail.com. Ngoài bì thư và tiêu đề email đề rõ: Bài dự thi viết “Thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam”.

– Điện thoại liên hệ: 04.62782663                Fax: 04.62782664

– Các tác giả dự thi có thể tìm hiểu chi tiết cuộc thi tại địa chỉ:

+ www.mic.gov.vn

+ www.vietnam.vn

+ www.thanhgiong.vn

+ www.biendaoquehuong.vn

– Ban Tổ chức không xem xét giải quyết các khiếu nại, tranh chấp về quyền tác giả, tác phẩm về sự cố thất lạc hoặc bài viết bị hỏng, chậm trễ so với thời gian quy định do quá trình vận chuyển đến Ban Tổ chức.

 

                                                                          BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.