IVCE trợ giúp học bổng Học giả Fulbright

IVCE trợ giúp học bổng Học giả Fulbright, chọn đề tài nghiên cứu về Biển Ðông, cho chương trình tháng 8/2017. Chúng tôi sẽ giới thiệu một số học giả người Việt tại Mỹ tư vấn về chủ đề và IVCE tư vấn làm hồ sơ. Trong năm 2015, chúng tôi trợ giúp một học giả được học bổng Học giả Fulbright và làm việc tại Yale University, là học giả người Việt đầu tiên nghiên cứu Biển Ðông tại Mỹ.

ddd

 

. Thời gian nghiên cứu: 9 tháng

. Học bổng: $32,000

. Gia đình vợ/chồng con có thể đi cùng

. Ðối tượng: công dân VN, có bằng Thạc Sĩ hoặc Tiến Sĩ

. Trình độ tiếng Anh: loại khá

. Thời hạn cuối nộp hồ sơ: ngày 15/10/2016.

Vietnamese Scholar Program: https://vn.usembassy.gov/education-culture/fulbright-program-vietnam/vietnamese-scholar-program

Links học bổng dưới bị thay đổi, đây là đưòng link mới

https://vn.usembassy.gov/education-culture/grant-and-scholarship-opportunities

Mến,

Thang Tran
President
The Institute for Vietnamese Culture & Education (IVCE).
————————
http://www.ivce.org

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.