Học bổng sau đại học tại Hoa Kỳ và Canada dành cho phái nữ

Quỹ học bổng Hòa Bình Quốc Tế (The International Scholarship Fund Peace) đang lựa chọn nữ ứng viên cho chương trình sau đại học tại các trường ở Hoa Kỳ và Canada vào năm 2017.

Ứng viên cần thể hiện khả năng nói và viết tiếng Anh tốt, đủ để tham gia chương trình sau đại học tại một trong hai nước.

Đề tài nghiên cứu: Học bổng sẽ trao cho bất kỳ chủ đề nào được lựa chọn tại các trường đại học ở hai nước trên.

Trị giá học bổng: Số tiền tối đa có thể trao cho một ứng viên là: $12,500

Thời hạn nộp đơn: 15/9 – 15/12/2016 cho khóa học năm 2017-2018

Xem chi tiết tại đây

 

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.