Những trường đại học “thông minh” nhất phía Trung Tây Hoa Kỳ

Vừa qua đã có danh sách bảng xếp hạng 50 trường đại học “thông minh” nhất nước Mỹ dựa trên tiêu chí đáng giá điểm SAT của các ứng viên được nhận vào trường.

Dưới đây là danh sách được chia theo khu vực Trung Tây Hoa Kỳ

8. Case Western Reserve University — Average SAT: 1375

7. University of Michigan-Ann Arbor — Average SAT: 1380

6. Grinnell College — Average SAT: 1398

5. Carleton College — Average SAT: 1408

4. University of Notre Dame — Average SAT: 1450

3. Northwestern University — Average SAT: 1461

2. Washington University in St Louis — Average SAT: 1478

1. University of Chicago — Average SAT: 1505

Theo businessinsider.com