Thông tin về Nhà Xã Hội Học từ Bộ Thống Kê Lao Động Mỹ

Nhà xã hội học nghiên cứu xã hội và hành vi của con người trong xã hội bằng cách điều tra, tìm hiểu, và phân tích các nhóm, hội đồng, các nền văn hóa, các tổ chức xã hội hoặc thương mại. Nhà xã hội học nghiên cứu những quy trình hoạt động, những quy luật ứng xử mà mọi người trong xã hội xây dựng nên, cũng như tuân thủ theo.

——————————————————————————————————————————————

Xin cám ơn bạn Nguyễn Thị Thảo Duyên đã đóng góp nội dung cho bài viết này.

Đây là thông tin từ bộ Lao Động Mỹ. Ở Việt Nam thì như thế nào? Mời bạn đóng góp thông tin cùng chúng tôi.

Tóm tắt chung

Nhà xã hội học nghiên cứu xã hội và hành vi của con người trong xã hội bằng cách điều tra, tìm hiểu, và phân tích các nhóm, hội đồng, các nền văn hóa, các tổ chức xã hội hoặc thương mại. Nhà xã hội học nghiên cứu những quy trình hoạt động, những quy luật ứng xử mà mọi người trong xã hội xây dựng nên, cũng như tuân thủ theo.

Nhiệm vụ

Nhà xã hội học thường làm những công việc sau đây:

 • Thiết kế và thực thi các dự án nghiên cứu để kiểm tra các lý thuyết về các vấn đề xã hội
 • Thu thập dữ liệu thông qua các cuộc điều tra, khảo sát, thị sát, phỏng vấn, và các nguồn khác
 • Phân tích và rút ra kết luận từ dữ liệu
 • Chuẩn bị các báo cáo, bài báo, hoặc bài trình bày chi tiết kết quả nghiên cứu của họ
 • Phối hợp nghiên cứu với các nhà xã hội học khác hoặc các nhà khoa học xã hội
 • Tham khảo ý kiến và tư vấn cho khách hàng, cho các nhà hoạch định chính sách, hoặc các nhóm khác, dựa trên kết quả nghiên cứu của họ về các vấn đề xã hội

Nhà xã hội học nghiên cứu cuộc sống xã hội của con người, các hoạt động, tương tác, quy trình, và các tổ chức trong bối cảnh các lực lượng xã hội, chính trị và kinh tế lớn hơn. Họ tìm hiểu xem bối cảnh xã hội ảnh hưởng như thế nào đến cá nhân và cộng đồng. Họ cũng nghiên cứu ảnh hưởng của các tổ chức, đoàn thể lên đời sống nhân dân.

Họ nghiên cứu hành vi và sự tương tác giữa các nhóm, các tổ chức, và các quốc gia. Họ tìm hiểu hoạt động trong các tổ chức chính trị, xã hội, kinh tế, tôn giáo và thương mại. Họ cũng truy nguyên nguồn gốc phát triển của các nhóm này.

Các nhà giáo dục, các nhà lập pháp, các quản trị viên, và nhân viên hoạt động xã hội sử dụng nghiên cứu xã hội học để giải quyết các vấn đề xã hội và xây dựng chính sách công. Nhà xã hội học chuyên về một loạt các chủ đề xã hội, bao gồm:

 • Sức khỏe
 • Tội phạm
 • Giáo dục
 • Quan hệ chủng tộc và dân tộc
 • Gia đình
 • Dân số
 • Giới tính
 • Sự nghèo đói
 • Quá trình lão hóa trong xã hội

Nhiều người học ngành xã hội học trở thành giáo sư và giáo viên. Những người khác thường tìm các công việc liên quan ngoài ngành xã hội học như các nhà nghiên cứu khảo sát, thống kê, phân tích chính sách, và nhân khẩu học. Để biết thêm thông tin, xem các profile của giáo viên đại học, các nhà nghiên cứu khảo sát và thống kê.

Làm thế nào để trở thành một nhà xã hội học?

Hầu hết các công việc xã hội học đòi hỏi bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ.

Trình độ học vấn

Nhà xã hội học thường cần bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Có hai loại chương trình cấp bằng thạc sĩ xã hội học: chương trình truyền thống, và các chương trình ứng dụng, lâm sàng, và chuyên nghiệp. Chương trình truyền thống phục vụ như bước đệm để sinh viên bước vào chương trình tiến sĩ. Chương  trình ứng dụng, lâm sàng, và các chương trình chuyên môn chuẩn bị cho sinh viên vào môi trường làm việc chuyên nghiệp, dạy họ các kỹ năng phân tích cần thiết để thực hiện nghiên cứu xã hội học trong một môi trường chuyên nghiệp.

Hầu hết các sinh viên hoàn thành bằng tiến sĩ trong ngành xã hội học trở thành giáo sư hoặc giảng viên. Để biết thêm thông tin, xem thông tin về giáo sư, giảng viên đại học. Tuy nhiên, ngày càng nhiều tiến sĩ tốt nghiệp ngành xã hội học trở thành nhà nghiên cứu xã hội cho các tổ chức phi lợi nhuận, các doanh nghiệp và chính phủ.

Các khóa học về phương pháp nghiên cứu khoa học và sác xuất thống kê quan trọng cho cả sinh viên thạc sĩ và ứng cử viên tiến sĩ. Nhiều chương trình cũng cung cấp cơ hội trau dồi kinh nghiệm làm việc thông qua thực tập hoặc bằng cách chuẩn bị các báo cáo cho khách hàng.

Mặc dù một số sinh viên tốt nghiệp với bằng cử nhân tìm được việc làm như trợ lý nghiên cứu xã hội học, hầu hết cử nhân tìm việc làm trong các lĩnh vực khác, chẳng hạn như các dịch vụ xã hội, hành chính, quản lý, hoặc bán hàng và tiếp thị.

Phẩm chất quan trọng

 • Kỹ năng phân tích. Nhà xã hội học phải có khả năng phân tích thông tin dữ liệu một cách chi tiết và cẩn than. Họ thường phải sử dụng các quy trình thống kê để kiểm tra lý thuyết của họ.
 • Kỹ năng giao tiếp. Nhà xã hội học cần kỹ năng giao tiếp tốt khi họ tiến hành các cuộc phỏng vấn, cộng tác với các đồng nghiệp, và thuyết trình kết quả nghiên cứu.
 • Kỹ năng tư  duy sâu. Nhà xã hội học phải có khả năng tư duy phê phán khi làm nghiên cứu. Họ phải thiết kế các dự án nghiên cứu và thu thập, xử lý và phân tích thông tin để rút ra kết luận hợp lý về xã hội và các nhóm trong xã hội.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề. Nghiên cứu xã hội học thường tập trung vào việc xác định, nghiên cứu, và giải quyết các vấn đề xã hội.
 • Kỹ năng viết. Nhà xã hội học thường xuyên viết báo cáo trình bày chi tiết những phát hiện trong nghiên cứu của họ.

Thu Nhập

Mức lương ở điểm trung vị hàng năm của các nhà xã hội học là $ 72,360, tính theo tháng 5 năm 2010. Mức lương ở trung vị là mức lương mà một nửa số người lao động trong một nghề kiếm được nhiều hơn số tiền đó và một nửa thu được ít hơn. 10% lao động có thu nhập thấp nhất trong ngành này kiêm được dưới $ 44,000/năm, và top 10% thu nhập cao nhất kiếm được hơn $ 129,870.

Hầu hết các nhà xã hội học làm việc toàn thời gian theo giờ hành chính.

Triển vọng nghề nghiệp

Số lượng việc làm của nhà xã hội học dự kiến sẽ tăng 18% từ 2010-2020, nhanh bằng mức trung bình của tất cả các ngành nghề.

Tăng trưởng việc làm sẽ được thúc đẩy bởi sự quan tâm ngày càng lớn đến việc sử dụng nghiên cứu xã hội học để hiểu rõ thêm về xã hội và tương tác xã hội của con người. Cụ thể, các tổ chức xã hội, chính trị và kinh doanh sẽ cần các nhà xã hội học để nghiên cứu, đánh giá và giải quyết nhiều vấn đề và chương trình xã hội khác nhau.

Ngoài ra, những ngành nghiên cứu khác cũng cần các nhà xã hội học để áp dụng các nguyên tắc và lí thuyết xã hội học vào nghiên cứu của họ. Ví dụ, nhà xã hội học có thể hợp tác với các nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực khác để nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc xã hội hoặc các tập thể đến các quyết định, hay các chính sách về y tế, giáo dục, chính trị, kinh doanh, hoặc kinh tế.

Triển vọng công việc

Người tìm việc trong ngành này cần chuẩn bị đối mặt với sự cạnh tranh trong hầu hết các vị trí  việc làm trong nghiên cứu xã hội học. Xã hội học là một ngành học phổ biến ở Mỹ, với một số lượng tương đối nhỏ các vị trí việc làm trong nghiên cứu.

Thay vào đó, nhiều người có trình độ thạc sĩ và cử nhân sẽ tìm thấy các vị trí trong các lĩnh vực có liên quan, chẳng hạn như các dịch vụ xã hội, giáo dục, chính sách công, hoặc các  lĩnh vực khác. Mặc dù những lĩnh vực này cũng đòi hỏi các kỹ năng và khái niệm mà các sinh viên ngành xã hội học được đào tạo, người lao động phải không phải đối mặt với nhiều sự cạnh tranh khi mà các vị trí này không được dán nhãn là “nhà xã hội học.”

Ứng viên có bằng cấp cao, các kỹ năng thống kê và nghiên cứu tốt, và một nền tảng ứng dụng xã hội học sẽ có triển vọng công việc tốt nhất.

Nguồn: Cục Thống kê Lao động, chương trình dự báo việc làm Mỹ

Theo Nghenghiep.org

Xem bài gốc tại đây