10 khóa học trực tuyến miễn phí đáng quan tâm vào ngày đầu năm 2017

Năm 2016 đã qua và năm 2017 đã đến với tất cả chúng ta. Đây là thời điểm tốt để nhìn lại các kế hoạch đã đặt ra trong năm vừa rồi và thiết lập những mục tiêu cho năm mới đến. Trong những mục tiêu được đặt ra vào dịp đầu năm nay, bạn có giành thời gian để trau dồi thêm kiến thức, làm mới bản thân và cuộc sống qua các khóa học trực tuyến miễn phí với nhiều tiện ích! Đầu tư vào bản thân chính là cách giúp ta thu về “lợi nhuận” tối đa mỗi năm. Dù có thiết lập những kế hoạch nhỏ lớn như thế nào thì cũng đừng nên tìm kiếm cho mình một cơ hội để đầu tư vào bản thân bạn nhé!

Dưới đây là danh sách 10 khóa học trực tuyến miễn phí đáng quan tâm vào ngày đầu năm 2017 với nhiều chủ đề khác nhau:

Artificial Intelligence (AI)
Columbia University – edX

Speaking to inform: Discussing complex ideas with clear explanations and dynamic slides

University of Washington – Coursera

Taoism and Western Culture

FutureLearn

Principles of Designing for Humans
University of Michigan – edX

Introduction to Norwegian
University of Oslo – FutureLearn

Machine Learning
Columbia University – edX

Anatomy: Musculoskeletal and Integumentary Systems
University of Michigan – edX

MATLAB and Octave for Beginners
École Polytechnique Fédérale de Lausanne – edX

Statistics: Unlocking the World of Data
University of Edinburgh – edX

Data Science Math Skills
Duke University – Coursera

Tham khảo tại www.class-central.com

 

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.