25 địa chỉ tốt để sống với mức thuê nhà trung bình dưới $250,000

Mặc dù giá cả thuê nhà hiện tại trên khắp nước Mỹ đều có xu hướng tăng nhưng chúng ta vẫn có những niềm tin tích cực về những nơi có chi phí nhà ở hợp lý để phát triển sự nghiệp tương lai.

Theo kết quả khảo sát của U.S. News & World Report những thành phố được đánh giá lý tưởng nhất để sống đều có những yếu tố về tìm năng thị trường việc làm, giá cả thuê nhà hợp lý, chất lượng cuộc sống đảm bảo.

Bạn có thể tham khảo 25 địa chỉ tốt nhất để sống với mức thuê nhà trung bình dưới $250,000

25. Oklahoma City, Oklahoma

Dân số: 1,318,408

Giá trung bình nhà ở: $149,646

24. Tampa, Florida

Dân số: 2,888,458

Giá trung bình nhà ở: $170,495

23. Harrisburg, Pennsylvania

Dân số: 558,198

Giá trung bình nhà ở: $83,500

22. Hartford, Connecticut

Dân số: 1,214,056

Giá trung bình người lạ: $220,015

21. Albany, New York

Dân số: 877,846

Giá trung bình nhà ở: $197,213

20. Greenville, South Carolina

Dân số: 852,631

Giá trung bình nhà ở: $155,478

19. Charleston, South Carolina

Dân số: 712,232

Giá trung bình nhà ở: $222,979

18. Portland, Maine

Dân số: 520,893

Giá trung bình nhà ở: $219,658

17. Omaha, Nebraska

Dân số: 895,919

Giá trung bình nhà ở: $152,450

16. Richmond, Virginia

Dân số: 1,246,215

Giá trung bình nhà ở: $216,580

15. San Antonio, Texas

Dân số: 2,286,702

Giá trung bình nhà ở: $178,408

14. Sarasota, Florida

Dân số: 735,767

Median home price: $224,613

13. Houston, Texas

Dân số: 6,346,653

Giá trung bình nhà ở: $197,628

12. Grand Rapids, Michigan

Dân số 1,017,877

Giá trung bình nhà ở: $155,256

11. Madison, Wisconsin

Dân số: 627,618

Giá trung bình nhà ở: $219,429

10. Minneapolis-St. Paul, Minnesota

Dân số: 3,458,790

Giá trung bình nhà ở: $223,995

9. Dallas-Fort Worth, Texas

Dân số: 6,833,420

Giá trung bình nhà ở: $210,181

8. Charlotte, North Carolina

Dân số: 2,338,792

Giá trung bình nhà ở: $189,508

7. Nashville, Tennessee

Dân số: 1,761,848

Giá trung bình nhà ở: $200,590

6. Boise, Idaho

Dân số: 651,402

Giá trung bình nhà ở: $228,567

5. Colorado Springs, Colorado

Dân số: 2,325,531

Giá trung bình nhà ở : $247,052

 

4. Salt Lake City, Utah

Dân số: 2,325,531

Giá trung bình nhà ở: $247,052

3. Des Moines, Iowa

Dân số: 601,187

Giá trung bình nhà ở: $168,629

2. Raleigh-Durham, North Carolina

Dân số: 1,750,865

Giá trung bình nhà ở: $219,466

1. Fayetteville, Arkansas

Dân số: 493,095

Giá trung bình nhà ở: $182,508

Tham khảo tại http://www.businessinsider.com/

 

 

Incoming search terms:

  • thuê nhà omaha

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.