10 khóa học sẽ dạy bạn những kỹ năng không có tại trường

Trường đại học có thể đảm bảo cho bạn một nền tảng sự nghiệp vững chắc trong tương lai nhưng nó không thể cho bạn tất cả những kiến thức, kỹ năng mà bạn mong muốn có được.

Với những khóa học được tổ chức bởi các trường đại học hàng đầu thế giới, với nhiều chủ đề khác nhau, Udemy mang đến cho bạn một trải nghiệm học tập trực tuyến tối ưu và linh hoạt thời gian.

10 khóa học với mức giá giảm chỉ còn $19 sẽ giúp bạn có thêm nhiều lựa chọn riêng cho mình. Hãy nhập mã giảm giá FEBUDEMY ở mỗi khóa học nhé!

Quản lý thời gian

“Double Your Productivity By Tomorrow Morning: 12 Step Guide,” $19 (originally $75)

Cách viết email

“The Perfect Email: Learn Effective Email Etiquette Writing,” $19 (originally $50

Cách thiết lập email

“Crack Cold Emailing to Increase Sales and Grow Your Business,” $19 (originally $195)

Freelancing

Seth Godin’s Freelancer Course, $50

Networking

Verbal Aikido for Ultimate Networking Success #1-7, $19 each (originally $50 – $70 each)

Các ứng dụng cơ bản

“Ultimate Excel VBA,” $19 (originally $25)

Leadership

“Leadership, Management & Entrepreneurship in the 21 Century, $19 (originally $50)

Kỹ năng chuyên nghiệp

“101 Crucial Lessons They Don’t Teach You In Business School,” $19 (originally $50)

Kỹ thuật viết lách

“Writing With Flair: How To Become An Exceptional Writer,” $19 (originally $200)

Xây dựng thương hiệu cá nhân

“Personal Branding Mastery: The System To Reinvent Yourself!,” $19 (originally $195)

Tham khảo tại http://www.businessinsider.com/

 

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.