Danh sách các trường dạy MBA hàng đầu Hoa Kỳ

Lần thứ 6 trong bảy năm liền, Harvard Business School lại một lần nữa xếp hạng cao nhất về chất lượng đào tạo MBA tại Mỹ năm 2016, sau đó là Stanford và Chicago Booth ở vị trí thứ ba.

Theo khảo sát của Poets&Quants năm 2016, những trường dưới đây là trường được đánh giá về chất lương đào tạo MBA dẫn đầu Hoa Kỳ.

2016
Rank
School Name 2015 Rank Index US
News
Forbes Business
Week
Financial
Times
The Economist
#1 Harvard Business School 1 100.0 1 (2) 2 (2) 1 (1) 1 (1) 4 (4)
#2 Stanford GSB 2 99.3 2 (1) 1 (1) 2 (7) 3 (3) 5 (11)
#3 Chicago (Booth) 3 97.7 2 (4) 6 (6) 4 (2) 6 (6) 1 (1)
#4 Northwestern (Kellogg) 5 96.9 5 (6) 3 (3) 9 (3) 8 (8) 2 (6)
#4 UPenn (Wharton) 4 96.9 4 (3) 7 (7) 6 (5) 2 (2) 9 (8)
#6 MIT (Sloan) 7 94.4 5 (5) 9 (9) 7 (4) 7 (5) 12 (12)
#7 Dartmouth (Tuck) 9 94.2 8 (9) 5 (5) 5 (14) 13 (12) 6 (3)
#8 UC-Berkeley (Haas) 8 94.1 7 (7) 8 (8) 10 (9) 5 (7) 7 (5)
#9 Columbia Business School 6 94.0 10 (8) 4 (4) 11 (6) 4 (4) 8 (10)
#10 Yale SOM 10 91.4 8 (13) 11 (11) 14 (11) 9 (9) 11 (13)
#11 Duke (Fuqua) 11 90.7 12 (13) 12 (12) 3 (8) 12 (11) 13 (14)
#12 Virginia (Darden) 12 89.1 11 (10) 16 (16) 12 (12) 16 (16) 3 (2)
#13 Michigan (Ross) 13 88.8 12 (11) 15 (15) 13 (10) 11 (13) 15 (17)
#14 Cornell (Johnson) 14 87.6 14 (16) 10 (10) 16 (16) 15 (15) 18 (15)
#15 UCLA (Anderson) 14 85.2 15 (15) 17 (17) 22 (13) 17 (14) 10 (7)
#16 North Carolina (Kenan-Flagler) 17 85.1 16 (18) 13 (13) 24 (17) 18 (18) 16 (21)
#17 New York (Stern) 16 84.5 20 (11) 18 (18) 17 (24) 10 (10) 14 (9)
#18 Texas-Austin (McCombs) 18 84.0 16 (17) 14 (14) 21 (21) 20 (19) 26 (25)
#19 Carnegie Mellon (Tepper) 19 83.6 18 (20) 19 (19) 15 (18) 16 (17) 22 (19)
#20 Emory (Goizueta) 20 79.7 19 (21) 25 (25) 20 (15) 26 (28) 19 (16)
#21 Indiana (Kelley) 21 79.1 22 (21) 20 (20) 26 (28) 25 (30) 20 (18)
#22 Washington (Foster) 22 76.0 27 (23) 30 (30) 19 (20) 21 (25) 21 (24)
#23 Rice (Jones) 28 75.1 25 (33) 39 (39) 8 (19) 24 (21) 29 (30)
#24 Notre Dame (Mendoza) 25 75.1 25 (25) 23 (23) 25 (31) 37 (45) 25 (29)
#25 Georgetown (McDonough) 24 73.2 22 (24) 41 (41) 34 (26) 19 (20) 23 (26)
2016
Rank
School Name 2015 Rank Index US
News
Forbes Business
Week
Financial
Times
The Economist
#26 Vanderbilt (Owen) 29 72.6 22 (27) 39 (39) 32 (34) 32 (29) 17 (23)
#27 Michigan State (Broad) 26 72.1 35 (37) 22 (22) 27 (30) 29 (26) 24 (22)
#28 Washington (Olin) 23 71.9 21 (19) 31 (31) 36 (35) 39 (37) 31 (27)
#29 Minnesota (Carlson) 30 70.9 27 (27) 27 (27) 39 (45) 34 (42) 33 (34)
#30 Wisconsin 32 70.4 27 (33) 29 (29) 40 (46) 30 (35) 38 (35)
#31 Georgia Institute of Technology 34 68.6 34 (30) 33 (33) 28 (23) 33 (32) 35 (NR)
#32 Southern California (Marshall) 27 67.8 31 (25) 38 (38) 38 (25) 23 (27) 41 (42)
#33 Ohio State (Fisher) 31 66.6 27 (30) 43 (43) 41 (39) 36 (34) 30 (20)
#34 Brigham Young (Marriott) 43 65.9 31 (33) 21 (21) 23 (27) 39 (NR) NR (NR)
#35 Penn State (Smeal) 33 64.4 41 (37) 28 (28) 37 (43) 41 (44) 39 (37)
#36 Maryland (Smith) 35 64.1 41 (41) 46 (46) 33 (33) 22 (24) 32 (28)
#37 Rochester (Simon) 38 62.8 39 (37) 44 (44) 30 (36) 40 (43) 34 (32)
#38 Iowa (Tippie) 37 62.7 45 (43) 26 (26) 35 (55) 44 (31) 45 (44)
#39 Boston University (Questrom) 42 58.5 41 (43) 48 (48) 50 (48) 35 (41) 37 (40)
#40 Texas A&M (Mays) 41 56.5 31 (27) 24 (24) 18 (22) NR (NR) NR (NR)
#41 Illinois-Urbana-Champaign 45 56.0 39 (47) 34 (34) 44 (57) 43 (36) NR (NR)
#42 Pittsburgh (Katz) 40 54.9 55 (48) 35 (35) 53 (44) 46 (50) 36 (41)
#43 UC-Irvine (Merage) 47 51.7 48 (53) 42 (42) 54 (54) 27 (21) NR (NR)
#44 Arizona State (Carey) 36 51.3 35 (30) 47 (47) 49 (49) NR (39) 28 (31)
#45 Southern Methodist (Cox) 39 51.2 48 (48) 37 (37) 31 (32) NR (39 42 (46)
#46 Florida (Hough) 46 51.1 37 (37) 50 (50) 46 (41) NR (NR) 27 (36)
#47 Purdue (Krannert) 44 50.6 47 (53) 32 (32) 42 (53) NR (23) 48 (NR)
#48 Georgia (Terry) 48 44.1 55 (53) 36 (36) 65 (51) NR (NR) 40 (43)
#49 George Washington 49 41.0 51 (58) NR (NR) 45 (40) 38 (46) 47 (45)
#50 Boston College (Carroll) 59 36.3 50 (45) NR (NR) 48 (NR) 31 (46) NR (NR)
2016
Rank
School Name 2015 Rank Index US
News
Forbes Business
Week
Financial
Times
The Economist
#51 Temple (Fox) 50 36.1 41 (41) 64 (64) NR (NR) NR (NR) 43 (33)
#52 UC-Davis 57 35.3 45 (48) 61 (61) NR (NR) NR (NR) 44 (NR)
#53 Texas-Dallas (Jindal) 51 33.2 37 (33) NR (NR) 29 (42) NR (NR) NR (NR)
#54 Northeastern (D’Amore-McKim) 51 32.2 57 (57) 56 (56) 64 (61) NR (NR) NR (NR)
#55 Missouri (Trulaske) 62 30.5 59 (79) 51 (51) 79 (66) NR (NR) NR (NR)
#56 William & Mary (Mason) 54 30.0 71 (74) 53 (53) 51 (37) NR (NR) NR (NR)
#57 Arizona (Eller) 53 29.9 60 (56) 59 (59) 67 (NR) NR (NR) NR (48)
#58 Babson College (Olin) 55 29.2 60 (62) NR (NR) 61 (56) 42 (38) NR (NR)
#59 Buffalo (SUNY) 59 29.1 81 (79) 45 (45) 47 (60) NR (NR) NR (NR)
#60 Alabama (Manderson) 58 28.8 53 (58) 49 (49) NR (NR) NR (NR) NR (NR)
#61 NC State (Jenkins) 65 27.1 52 (70) NR (NR) 69 (29) NR (NR) 50 (NR)
#62 Tulane (Freeman) 63 26.8 68 (61) 57 (57) 73 (NR) NR (NR) NR (NR)
#63 Connecticut-Storrs 73 25.7 68 (48) NR (NR) 63 (NR) 45 (NR) NR (NR)
#64 Texas Christian (Neeley) 56 25.6 63 (63) NR (NR) 56 (38) NR (NR) 46 (38)
#65 Louisiana State (Ourso) 68 20.4 62 (77) 54 (54) NR (NR) NR (NR) NR (NR)
#66 University of Miami 66 23.4 68 (79) NR (NR) 57 (47) NR (NR) 49 (50)
#67 Rutgers 73 23.1 53 (48) NR (NR) 52 (NR) NR (NR) NR (NR)
#68 Baylor (Hankamer) 79 21.6 57 (58) NR (NR) 60 (NR) NR (NR) NR (NR)
#69 Colorado (Leeds) 70 21.2 77 (86) 62 (62) 81 (71) NR (NR) NR (NR)
#70 Oklahoma (Price) 67 20.2 63 (63) NR (NR) 55 (52) NR (NR) NR (NR)
#71 Case Western (Weatherhead) 72 19.6 71 (63) NR (NR) 74 (NR) NR (NR) 51 (47)
#72 Pepperdine (Graziadio) 81 18.4 83 (NR) 63 (63) 84 (74) NR (NR) NR (NR)
#73 Cincinnati (Lindner) 77 18.0 63 (70) NR (NR) 70 (63) NR (NR) NR (NR)
#74 American (Kogod) 78 17.7 NR (NR) 65 (65) 43 (58) NR (NR) NR (NR)
#75 Baruch (Zicklin) 69 17.1 85 (77) 55 (55) NR (NR) NR (NR) NR (NR)
2016
Rank
School Name 2015 Rank Index US
News
Forbes Business
Week
Financial
Times
The Economist
#76 South Carolina (Moore) 64 16.4 71 (74) NR (NR) 62 (NR) NR (49) NR (49)
#77 Willamette (Atkinson) 80 14.0 NR (NR) 60 (60) 76 (70) NR (NR) NR (NR)
#78 University of San Diego 76 13.7 NR (NR) NR (NR) 83 (NE) 28 (32) NR (NR)
#79 Arkansas (Walton) 82 13.3 63 (63) NR (NR) NR (NR) NR (NR) NR (NR)
#79 Tennessee-Knoxville (Haslam) 71 13.3 63 (63) NR (NR) NR (64) NR (NR) NR (NR)
#81 Utah (Eccles) 75 13.0 79 (70) NR (NR) 66 (59) NR (NR) NR (NR)
#82 UC-San Diego (Rady) 61 12.8 77 (63) NR (NR) 72 (65) NR (48) NR (NR)
#83 Fordham (Gabelli) 99 12.6 83 (NR) NR (NR) 59 (72) NR (NR) NR (NR)
#84 Rollins (Crummer) 84 12.3 NR (NR) 52 (52) NR (NR) NR (NR) NR (NR)
#85 Hofstra (Zarb) 88 10.8 NR (NR) 58 (58) NR (NR) NR (NR) NR (NR)
#86 Iowa State 82 10.5 71 (63) NR (NR) NR (NR) NR (NR) NR (NR)
#87 Syracuse (Whitman) 89 10.1 85 (90) NR (NR) 71 (67) NR (NR) NR (NR)
#88 Howard 92 10.0 91 (NR) NR (NR) 58 (50) NR (NR) NR (NR)
#89 Chapman (Argyros) 86 9.9 81 (83) NR (NR) 82 (63) NR (NR) NR (NR)
#90 University of Louisville 87 9.1 75 (70) NR (NR) NR (NR) NR (NR) NR (NR)
#90 Massachusetts-Amherst (Isenberg) NR 9.1 75 (74) NR (NR) NR (NR) NR (NR) NR (NR)
#92 Mississippi 96 8.1 92 (NR) NR (NR) 68 (69) NR (NR) NR (NR)
#93 DePaul (Kellstadt) NR 7.7 79 (95) NR (NR) NR (NR) NR (NR) NR (NR)
#94 Houston (Bauer) NR 7.1 92 (95) NR (NR) 75 (NR) NR (NR) NR (NR)
#95 Kentucky (Gatton) 70 6.3 92 (91) NR (NR) 80 (73) NR (NR) NR (NR)
#96 Rochester Institute of Technology (Saunders) 100 5.6 85 (91) NR (NR) NR (NR) NR (NR) NR (NR)
#97 Binghamton-SUNY NR 4.6 88 (95) NR (NR) NR (NR) NR (NR) NR (NR)
#97 St. Louis (Cook) 97 4.6 88 (88) NR (NR) NR (NR) NR (NR) NR (NR)
#97 Kansas 97 4.6 88 (88) NR (NR) NR (NR) NR (NR) NR (NR)
#100 Texas Tech (Rawls) 100 3.6 NR (91) NR (NR) 77 (NR) NR (NR) NR (NR)

Tham khảo tại http://poetsandquants.com/

 

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.