Cơ hội tham gia trải nghiệm sống một năm tại Mỹ

Quaker Voluntary Service – chương trình học bổng cho những ứng viên từ 21-30 tuổi có mong muốn tham gia các hoạt động cộng đồng, các dịch vụ xã hội, các cơ quan biến đổi xã hội, tham gia giao lưu, trao đổi văn hóa, kinh nghiệm từ những bạn bè đến từ khắp nơi trên thế giới.

Ứng viên trúng tuyển sẽ có cơ hội đến với một trong 8 thành phố của Mỹ: Atlanta, GA, Boston, MA, Philadelphia, PA, and Portland, OR. Và sẽ nhận được những quyền lợi đặc biệt như: hỗ trợ nhà ở, phương tiện di chuyển công cộng, nhu yếu phẩm thiết yếu, bảo hiểm sức khỏe, tư vấn khi cần thiết, tham gia các hội nghị huấn luyện chuyên đề, dành thời gian để xây dựng cộng đồng và đặc biệt nhận được giúp đỡ tận tình từ các tình nguyện viên khác cũng như đội ngũ tổ chức.

Thời hạn nộp hồ sơ:

10/03/2017

Chương trình kéo dài trong một năm: 3/9/2017 – 25/07/2018

Thông tin chi tiết và cách thức nôp đơn, mời bạn xem tại đây

 

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.