15 website giúp bạn học mọi thứ

Bạn đang quá bận rộn để học một kiến thức mới?

Đừng bận tâm về điều này khi các công cụ truyền thông và công nghệ ngày càng hiện đại, phát triển sẽ khiến cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Bạn có thể học bất kỳ đâu, bất kỳ nơi nào bạn muốn với những trang web bài học trực tuyến với nhiều chủ đề khác nhau được đầu tư kỹ lưỡng về nội dung.

15 website trong danh sách bên dưới sẽ giúp bạn học mọi thứ mà không làm gián đoạn các công việc và thời gian biểu hiện tại của bạn.

1. Skillshare

2. CreativeLIVE

3. Rype

4. MonkeySee

5. HowStuffWorks

6. Podcasts

7. Lumosity

8. Duolingo

9. Hack A Day

10. Khan Academy

11. Udemy

12. Codeacademy

13. Startcooking.com

14. edX

15. Lynda

Tham khảo tại http://www.lifehack.org/

 

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.