20 website giúp bạn học kỹ năng mới với mức chi phí gần bằng 0

Học hỏi không ngừng là cách duy nhất để ta phát triển cùng xã hội đang tăng tưởng một cách chóng mặt như ngày nay. Đầu tư cho bản thân luôn là đầu tư sinh lời nhiều nhất bởi lẽ có trí tuệ, có kỹ năng ta mới đạt được những mục tiêu mong muốn cũng như có một vị trí trong xã hội.

Cùng ghé thăm 20 website để học thật nhiều kỹ năng mới cho một năm 2017 với nhiều thành tựu bạn nhé!

Coursera

Skillshare

Cody

Udacity

Lynda

Udemy

CreativeLive

Treehouse

Curious

Learnist

GMB Fitness

America’s Test Kitchen Cooking School

Guides.co

Code.org

Duolingo

Khan Academy

Drawspace

edX

Rouxbe Cooking School

Highbrow

Tham khảo tại http://www.lifehack.org/

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.