10 khóa học trực tuyến miễn phí trong tháng 4/2017

Tháng 4 đã đến với nhiều dự định trong đó không thể bỏ qua những dự định đầu tư cho bản thân trở nên thông minh và hiệu quả hơn. Những khóa học trực tuyến trong thời đại công nghệ thông tin luôn là lựa chọn hoàn hảo nhất cho tất cả chúng ta.

Dưới đây là 10 khóa học trực tuyến miễn phí trong tháng 4/2017 với nhiều chủ đề khác nhau sẽ cho bạn cơ hội chọn lựa để đầu tư vào việc trau dồi kiến thức mới mỗi ngày.

  1. Startup School
  2. Mindshift: Break Through Obstacles to Learning and Discover Your Hidden Potential
  3. The Science of Weight Loss: Dispelling Diet Myths
  4. Animation and CGI Motion
  5. Applied Machine Learning in Python
  6. Robotics
  7. Leadership and Emotional Intelligence
  8. Introduction to German Opera
  9. Persuasive Communication: What Makes Messages Persuasive?
  10. UX Design: From Concept to Wireframe

Tham khảo tại Class Central

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.