Tìm đúng trường Cao đẳng hoặc Đại học để theo học tại Mỹ

Internet là một nguồn thông tin tuyệt vời cho các sinh viên quốc tế muốn tìm cách thu thập thông tin về các trường cao đẳng và đại học Mỹ nơi họ muốn đăng ký học. Bất kỳ trường cao đẳng hoặc đại học nào cũng đều sẽ quảng bá rộng rãi trên mạng và các trường cũng sẽ có trang web riêng để cập nhật thông tin của mình. Ngoài ra còn có nhiều trang web có thể giúp bạn tìm kiếm các trường cao đẳng và đại học ở Hoa Kỳ theo các tiêu chí khác nhau, chẳng hạn như về mặt địa lý của trường hoặc chi phí học tập và sinh hoạt.

Dù mục đích của bạn là chỉ tập trung tìm hiểu một số trường để nộp đơn xin học, hãy chắc chắn nghiên cứu thật kĩ lưỡng các khía cạnh nhé. Hãy nhớ rằng: bạn có thể phải mất đến bốn năm cuộc đời của bạn học tập tại trường. Bạn nên yêu cầu các trường cao đẳng / đại học nào mà bạn quan tâm gửi cho bạn các tờ rơi hoặc sách có in danh sách các lớp học được đề nghị, ngoài ra còn có các tài liệu về việc tuyển sinh (đơn đăng ký) cũng như thông tin về học bổng và nguồn hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế.

Bạn cũng nên nghiên cứu chi tiết các nguồn chuyên môn sẵn có ở nước mình để giúp bạn có thêm thông tin cần thiết (Có thể xem trên trang web: http://www.foreignborn.com/study_in_us/13-asst_yr_country.htm ).

Dưới đây là một số trang web có thể giúp bạn tìm thấy nhiều thông tin về cách đăng kí vào trường Cao đẳng hoặc đại học mà bạn lựa chọn:

Source: http://www.foreignborn.com

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.