Yêu cầu về trình độ tiếng Anh dành cho Sinh viên Quốc tế muốn du học tại Mỹ

Yêu cầu TOEFL đối với Sinh viên Quốc tế

Là một sinh viên quốc tế học theo học một trường cao đẳng hoặc đại học tại Hoa Kỳ, bạn sẽ phải thi TOEFL- bài thi được tiêu chuẩn hóa nhằm đánh giá khả năng thông thạo của người học và người sử dụng tiếng Anh, trừ khi tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ của bạn. Nhiều trường học Mỹ rất coi trọng đến điểm TOEFL như tiêu chí để xét tuyển sinh viên quốc tế.

Nhiều trường Cao đẳng và Đại học Hoa Kỳ có thể yêu cầu điểm TOEFL trên giấy ít nhất là 550 (hoặc điểm thi trên máy tính ít nhất 213) để chứng minh khả năng tiếng Anh của bạn và đủ điều kiện đăng ký tại trường. Một số chuyên ngành yêu cầu điểm TOEFL cao hơn.

Dù bạn tự tin với khả năng nói tiếng Anh của mình, thì việc thi TOEFL là rất cần thiết. Điểm số tốt (cao hơn 600-650) có thể làm tăng cơ hội được nhận vào đại học hoặc trường đại học mà bạn đang theo đuổi.

Có rất nhiều sự lựa chọn và bạn có thể học TOEFL ở nước mình. Để biết thêm thông tin về bài kiểm tra TOEFL và Kiểm tra Tiếng Anh Viết (TWE), hãy vào trang web TOEFL website. Trang web này có các thông tin bạn cần trong việc giải thích chi tiết cách thức của TOEFL và cung cấp cho bạn các bài kiểm tra thực hành mẫu.

Khóa học Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai (ESL) và các lớp học ngoại ngữ để nâng cao kỹ năng tiếng Anh

Có khả năng là trường cao đẳng hoặc đại học Mỹ mà bạn đăng kí sẽ cung cấp các Khóa học Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai (ESL) và các khóa học cho sinh viên quốc tế nhằm nâng cao kỹ năng tiếng Anh và đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh của trường. Ví dụ, Đại học Nam California (USC) đã phát triển chương trình ESL mang tên Viện Ngôn ngữ Hoa Kỳ (American Language Institute) cho sinh viên quốc tế của mình. Bạn sẽ tìm thấy nhiều chương trình tương tự tại các trường học trên khắp Hoa Kỳ.

Tất nhiên, có rất nhiều trung tâm đào tạo Anh ngữ ở quốc gia của bạn. Bạn sẽ muốn tìm hiểu kỹ lưỡng những trường này trước khi đồng ý học ở bất cứ đâu. Một số trường hiểu rằng thị thực sinh viên Hoa Kỳ (VISA) là một thị trường có giá trị, và bạn hãy đảm bảo họ không lợi dụng về mặt tài chính đổi với những sinh viên đang rất cần chứng minh trình độ tiếng Anh. Hãy tìm kiếm một tiêu chuẩn cao cho sự chuyên nghiệp và chắc chắn rằng bạn sẽ nhận được những gì mà bạn xứng đáng và trả tiền cho nó.

Source: http://www.foreignborn.com

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.