Những khóa học kinh doanh trực tuyến miễn phí vào tháng 6/2017

Mùa hè đang đến, bạn đã có kế hoạch để làm mới bản thân thông qua các kiến thức thu lượm tại các khóa học trực tuyến miễn phí nhưng chất lượng từ các trường đại học uy tín thế giới?

Những chủ đề liên quan đến kinh doanh như: tài chính, marketing, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý … sẽ được Edemy vào tháng 6 này để bạn thỏa sức lựa chọn.

Cùng tham khảo danh sách các lớp học bên dưới nhé!

Marketing

Marketing Analytics: Marketing Measurement Strategy / June 7 / University of California-Berkeley

Positioning: What You Need For A Successful Marketing Strategy / June / IE Business School

Marketing: Understanding Your Customers / June / IESE Business School

Corporate Strategy / June / University of Illinois

Leadership

Coaching Conversations / June / U.C.-Davis

The Three Pillar Model for Business Decisions: Strategy, Law & Ethics / June 1 / University of Michigan

Introduction to the Nonprofit Sector, Nonprofit Organizations, Nonprofit Leadership and Governance / June 6 / State University of New York

Leadership Through Social Influence / May 30 / Northwestern University

New Models Of Business In Society / June 6 / University of Virginia

International Business 1 / June 6 / University of Virginia

Finance and operations

Accounting for Business Decision Making: Measurement and Operational Decisions / June / University of Illinois

Operations Management / June 1 / University of Illinois

Computational Investing, Part I / June 6 / Georgia Tech

Project management/entrepreneurship

Fundamentals of Six Sigma: Quality Engineering and Management / June 15 / echnische Universität

Creating and Developing a Tech Startup / June 6 / École Polytechnique and HEC Paris

Leadership Through Design Innovation / June 6 / Northwestern University

Theo Business Insider

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.