Northern Arizona University có chương trình học bổng dành cho sinh viên quốc tế không?

Có. Nếu bạn muốn dành một hoặc hai học kỳ học tập trao đổi, NAU luôn chào đón bạn.

Các bước đăng kí để trở thành sinh viên trao đổi tại NAU là gì?

  1. Hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến

Hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến (online application). Nếu bạn không có tài khoản LOUIE, bạn sẽ được yêu cầu tạo một tài khoản. Xin lưu ý rằng chỉ có thể miễn lệ phí đăng ký cho sinh viên trao đổi bằng cách sử dụng mã khuyến mại EXCH1107.

  1. Gửi bảng điểm chính thức của bạn

Gửi bảng điểm chính thức cho tất cả các chương trình sau trung học / đại học. Tất cả bảng điểm phải bằng tiếng Anh. NAU yêu cầu tối thiểu điểm trung bình là 2.5 (GPA).

  1. Gửi các điểm bài kiểm tra của bạn

Nộp kết quả của TOEFL, IELTS, hoặc bằng chứng về kỳ thi tiếng Anh khác. Điểm tối thiểu như sau:

  • TOEFL: 70 IBT hoặc 525 PBT (Mã vùng: 4006)
  • IELTS: 6.0 hoặc cao hơn
  • ACT English Sub: 21 hoặc cao hơn
  • SAT : 510 hoặc cao hơn

Nếu bạn đã hoàn thành giáo dục trung học phổ thông/ trung học sở hoặc giáo dục sau trung học ở một quốc gia có tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức, bạn có thể cung cấp một trong những yêu cầu sau đây thay vì một trong các điểm kiểm tra ở trên:

  • Chứng minh đã học tiếng Anh trong 4 năm (sáng tác và văn học) với số điểm tốt.
  • Hoặc một khóa học Tiếng Anh ba tín chỉ ở cấp trung học / đại học đã được hoàn thành với điểm số tốt.
  1. Chứng minh năng lực tài chính

Bạn phải chứng minh được tình hình tài chính và hoàn thành đơn bảo đảm tài chính(financial guarantee) cho học phí và chi phí sinh hoạt. Tài liệu này được yêu cầu cho mẫu SEVIS DS-2019 – mẫu di trú bạn cần để nộp đơn xin thị thực sinh viên.

Tôi có cần bổ sung thêm tài liệu nào nữa không?

NAU khuyên bạn nên bổ sung các tài liệu dưới đây bên cạnh những điều được yêu cầu ở trên.

Hướng dẫn Đăng ký Sinh viên trao đổi.

Vui lòng xem lại Hướng dẫn đăng ký sinh viên trao đổi (Exchange Student Registration Guide) với cố vấn tại trường đại học của bạn để hỏi về các lớp bạn có thể tham gia khi học trao đổi. NAU khuyến khích bạn nên đăng kí nhiều lớp học trong trường hợp lớp học đã đủ số lượng và bạn bị xung đột lịch học giữa các môn.

Vui lòng gửi mô tả khóa học bạn đã hoàn thành đến NAU vì cố vấn của NAU sẽ cần thông tin này để xác định xem bạn có đáp ứng được yêu cầu của các lớp học tiên quyết hay không. Tất cả các mô tả khóa học phải bằng tiếng Anh.

Mẫu xác minh chủng ngừa

Mẫu đăng ký chủng ngừa (Immunization verification form) được yêu cầu khi đăng ký các lớp học và giúp đảm bảo sức khoẻ của toàn bộ học sinh. NAU yêu cầu xác minh chủng ngừa sởi (rubeola) cho tất cả học sinh.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ theo địa chỉ studynau@nau.edu.

 

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.