14 trường đại học tốt nhất xứng đáng với số tiền bạn bỏ ra

Học phí của các trường Đại học Mỹ tiếp tục theo chiều hướng tăng lên, chi phí trung bình để vào học một trường công là vào khoảng 19,000 Đô, và đối với trường tư thì con số là 42000 đô.

Hiểu được điều này, Money.com đã xếp hạng các trường đại học tốt nhất với số tiền bạn bỏ ra để theo học, gọi là “”paycheck league” (Đấu trường chi phiếu)

Bảng xếp hạng này xem xét 711 trường đại học và đánh giá các trường này dựa trên 27 yếu tố trong ba hạng mục: chất lượng giáo dục, khả năng đáp ứng tài chính và sự thành công của các sinh viên đã ra trường.

Dưới đây là danh sách 14 trường tốt nhất  trong danh sách, bao gồm tổng chi phí hàng năm của mỗi trường, chi phí khi xem xét các viện trợ tài chính trung bình sinh viên được nhận, và tiền lương trung bình của sinh viên năm năm sau khi tốt nghiệp.

 1. Đại học Yale:

New Haven, Connecticut

Chi phí hằng năm không bao gồm viện trợ tài chính: $70,100

Chi phí hằng năm có viện trợ tài chính: $19,600

Lương khởi điểm: $62,600

 1. Đại học Washington

Seattle, Washington

Chi phí hằng năm không bao gồm viện trợ tài chính: $28,500

Chi phí hằng năm có viện trợ tài chính: $10,500

Lương khởi điểm: $55,200

 1. Đại học Rice

Houston, Texas

Chi phí hằng năm không bao gồm viện trợ tài chính: $62,700

Chi phí hằng năm có viện trợ tài chính: $24,300

Lương khởi điểm: $63,100

 1. University of Virginia

Charlottesville, Virginia

Chi phí hằng năm không bao gồm viện trợ tài chính: $31,200

Chi phí hằng năm có viện trợ tài chính: $15,700

Lương khởi điểm: $58,000

 1. Đại học Harvard 

Cambridge, Massachusetts

Chi phí hằng năm không bao gồm viện trợ tài chính: $68,600

Chi phí hằng năm có viện trợ tài chính: $17,000

Lương khởi điểm: $65,000

 1. Đại học California at Davis

Davis, California

Chi phí hằng năm không bao gồm viện trợ tài chính: $36,300

Chi phí hằng năm có viện trợ tài chính: $18,200

Lương khởi điểm: $53,000

 1. Viện công nghệ Massachusetts

Cambridge, Massachusetts

Chi phí hằng năm không bao gồm viện trợ tài chính: $67,800

Chi phí hằng năm có viện trợ tài chính: $23,400

Lương khởi điểm: $77,000

 1. Đại học California tại Irvine

Irvine, California

Chi phí hằng năm không bao gồm viện trợ tài chính: $33,900

Chi phí hằng năm có viện trợ tài chính: $15,800

Lương khởi điểm: $52,000

 1. Stanford University

Stanford, California

Chi phí hằng năm không bao gồm viện trợ tài chính: $68,100

Chi phí hằng năm có viện trợ tài chính: $20,800

Lương khởi điểm: $70,300

 1. Đại học California tại Los Angeles

Los Angeles, California

Chi phí hằng năm không bao gồm viện trợ tài chính: $35,300

Chi phí hằng năm có viện trợ tài chính: $14,900

Lương khởi điểm: $53,300

 1. Đại học California tại Berkeley

Berkeley, California

Chi phí hằng năm không bao gồm viện trợ tài chính: $37,200

Chi phí hằng năm có viện trợ tài chính: $17,900

Lương khởi điểm: $62,100

 1. Đại học Michigan tại Ann Arbor

Ann Arbor, Michigan

Chi phí hằng năm không bao gồm viện trợ tài chính: $29,500

Chi phí hằng năm có viện trợ tài chính: $17,000

Lương khởi điểm: $61,200

 1. Đại học thành phố New York, trường Bernard M. Baruch

New York, New York

Chi phí hằng năm không bao gồm viện trợ tài chính: $31,400

Chi phí hằng năm có viện trợ tài chính: $9,800

Lương khởi điểm: $51,600

 1. Đại học Princeton

Princeton, New Jersey

Chi phí hằng năm không bao gồm viện trợ tài chính: $65,300

Chi phí hằng năm có viện trợ tài chính: $19,300

Lương khởi điểm: $67,600

Theo Business Insider

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.