10 kế hoạch tiết kiệm đại học tốt nhất ở Mỹ mọi sinh viên đều có thể tham gia

Chi phí theo học của các trường Đại học Mỹ tiếp tục tăng lên ở mức đáng lo ngại

Theo một phân tích gần đây bởi công ty quản lí đầu tư Vanguard, trong vòng 18 năm, số tiền cần có để theo học tại trường công tại Mỹ vào khoảng 54000 đô 1 năm, trên 200000 đô trong 4 năm đại học. Và tại các trường tư, con số là 120000 đô 1 năm và gần nửa triệu đô trong tổng 4 năm.

Bởi vì chi phí khổng lồ này mà rất nhiều bậc phụ huynh lo lắng về việc làm cách nào (và khi nào) bắt đầu tiết kiệm chi phí để con mình học đại học.

Vài gia đình tìm đến kế hoạch 529, một tài khoản cho phép tiết kiệm không phải đóng thuế, tương tự như tiết kiệm khi nghỉ hưu. Một vài bang cũng yêu cầu đóng thuế đầy đủ hoặc một phần vào kế hoạch này. Khi các khoản tiền này được sử dụng để trả học phí đại học và các chi phí giáo dục đủ tiêu chuẩn khác, tiền rút khỏi kế hoạch 529 không bị đánh thuế.

Tuy nhiên, các dịch vụ trong kế hoạch 529 khác nhau giữa các tiểu bang, nghĩa là các gia đình cần phải nghiên cứu cẩn thận trước khi đăng ký. Savingforcollege.com (SFC) giúp đưa ra các phỏng đoán trong việc quyết định một kế hoạch. Trang web này cung cấp “Đánh giá 5-Cap” – xếp hạng từng kế hoạch từ 0 đến 5 – trong các hạng mục như đầu tư hiệu quả, chi phí (học phí và các chi phí khác) và độ tin cậy (tính linh hoạt khi thực hiện các thay đổi và chất lượng công bố thông tin tài chính từ chương trình) .

Tuy nhiên, có những điều cần lưu ý khi lựa chọn kế hoạch 529. Nếu bạn chọn một kế hoạch ngoài tiểu bang nhưng sống trong một tiểu bang có đống thuế thu nhập, bạn có thể bỏ lỡ một khoản khấu trừ thuế có giá trị. Và mỗi kế hoạch có một mức phí khác nhau, cần được xem xét trước khi quyết định.

Dưới đây là 10  kế hoạch tiết kiệm cho giáo dục đại học tốt nhất tại Mỹ, đều nhận được đánh giá tích cực trên thang điểm 5.

 1. Đại học Alaska T. Rowe Price

“Chấp nhận đóng góp cho đến khi các số dư tài khoản trong kế hoạch Alaska 529 cho cùng một người thụ hưởng đạt 400 000 đô” – Theo SFC

 • Đầu tư hiệu quả: 4.05
 • Chi phí: 3.68
 • Độ tin cậy: 4.80
 1. Chương trình tiết kiệm START của đại học Louisiana

“Chấp nhận đóng góp cho đến khi các số dư tài khoản trong kế hoạch Louisiana 529 cho cùng một người thụ hưởng đạt 500,000 đô” – Theo SFC

 • Đầu tư hiệu quả: 3.80
 • Chi phí: 5.06
 • Độ tin cậy: 2.30
 1. Kế hoạch USAA 529 Đại học Nevada

“Chấp nhận đóng góp cho đến khi các số dư tài khoản trong kế hoạch Louisiana 529 cho cùng một người thụ hưởng đạt 370,000 đô”  – Theo SFC

 • Đầu tư hiệu quả: 3.21
 • Chi phí: 3.76
 • Độ tin cậy: 4.93
 1. Đại học of Alaska

“Chấp nhận đóng góp cho đến khi các số dư tài khoản trong kế hoạch Louisiana 529 cho cùng một người thụ hưởng đạt 400,000 đô” – Theo SFC

 • Đầu tư hiệu quả: 4.38
 • Chi phí: 3.75
 • Độ tin cậy: 4.80
 1. Kế hoạch tiết kiệm dành cho giáo dục Michigan

“Chấp nhận đóng góp cho đến khi các số dư tài khoản trong kế hoạch Michigan 529 cho cùng một người thụ hưởng đạt 500,000 đô” – Theo SFC

 • Đầu tư hiệu quả: 4.21
 • Chi phí: 4.80
 • Độ tin cậy: 4.80
 1. Kế hoạch tiết kiệm Florida 529

“Chấp nhận đóng góp cho đến khi các số dư tài khoản trong kế hoạch Florida 529 cho cùng một người thụ hưởng đạt 418,000 đô” – Theo SFC

 • Đầu tư hiệu quả: 4.34
 • Chi phí: 2.31
 • Độ tin cậy: 3.00
 1. Kế hoạch đầu tư Pennsylvania 529

“Chấp nhận đóng góp cho đến khi các số dư tài khoản trong kế hoạch Pennsylvania 529 cho cùng một người thụ hưởng đạt 511,758 đô” – Theo SFC

 • Đầu tư hiệu quả: 3.80
 • Chi phí: 3.14
 • Độ tin cậy: 4.20
 1. Kế hoạch tiết kiệm Ohio College Advantage Direct 529

“Chấp nhận đóng góp cho đến khi các số dư tài khoản trong kế hoạch Ohio 529 cho cùng một người thụ hưởng đạt 445,000 đô” – Theo SFC

 • Đầu tư hiệu quả: 4.05
 • Chi phí: 4.35
 • Độ tin cậy: 4.60
 1. Kế hoạch New York’s 529

“Chấp nhận đóng góp cho đến khi các số dư tài khoản trong kế hoạch New York 529 cho cùng một người thụ hưởng đạt 375,000 đô” – Theo SFC

 • Đầu tư hiệu quả: 4.56
 • Chi phí: 4.73
 • Độ tin cậy: 5.00
 1. Kế hoạch tiết kiệm giáo dục Utah Educational Savings Plan (UESP)

“Chấp nhận đóng góp cho đến khi các số dư tài khoản trong kế hoạch Utah 529 cho cùng một người thụ hưởng đạt 430,000 đô” – Theo SFC

 • Đầu tư hiệu quả: 4.42
 • Chi phí: 4.18
 • Độ tin cậy: 5.00

 

 

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.