10 bang có học phí đại học rẻ nhất

Khi nhiều nhà lập pháp đang cân nhắc về một nền giáo dục cao học miễn phí, thì các trường công nên được xem xét.

Andrew M. Cuomo  từ chính quyền bang New York gần đây đã công bố một đề xuất nhằm miễn phí học phí cho sinh viên tại các trường cao đẳng và đại học công. Nếu được chấp nhận thì kế hoạch của ông sẽ cung cấp học phí cho các sinh viên sinh sống trong bang và gia đình người đó có thu nhập không quá $125000.

Chương trình này có thể kéo dài trên 3 năm, và có thể chu cấp cho 940 000 hộ gia đình.

“Nhưng đừng để việc miễn phí học phí này làm ảnh hưởng đến thói quen tiết kiệm của bạn”, theo David Levy – biên tập viên Edvisors.com.

“Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không dựa vào những điều trên. Đó mới chỉ là một đề xuất thôi”, ông nói.

Nhưng nếu bạn đang có ý định vào đại học, thì nên nghiên cứu các trường công kĩ lưỡng. Dù đề xuất của Cuomo không được thông qua, thì học phí đại học trung bình tại New York là $7,710 trong năm 2016-2017, đứng thứ 12 trong số các bang có học phí rẻ nhất, dựa trên số liệu từ College Board.

Nếu bạn không phải là người dân trong bang, học phí trường công sẽ đắt hơn. Tiền viện trợ cũng sẽ khó khăn hơn. Vài bang có thể yêu cầu sinh viên sinh sống trong bang hơn 1 năm mới được công nhận là sinh viên của bang.

Theo số liệu của College Board, dưới đây là 10 bang có học phí đại học trung bình rẻ nhất (dành cho sinh viên sinh sống trong bang):

  1. MISSISSIPPI

Học phí và chi phí trung bình (dành cho sinh viên sinh sống trong bang) : $7,410
Thay đổi 5 năm: 23%
Học phí và chi phí trung bình (dành cho sinh viên không sinh sống trong bang) : $20,260

  1. NORTH CAROLINA

Học phí và chi phí trung bình (dành cho sinh viên sinh sống trong bang) : $7,200
Thay đổi 5 năm: 19%
Học phí và chi phí trung bình (dành cho sinh viên không sinh sống trong bang) : $23,750

  1. ALASKA

Học phí và chi phí trung bình (dành cho sinh viên sinh sống trong bang) : $7,130
Thay đổi 5 năm: 23%
Học phí và chi phí trung bình (dành cho sinh viên không sinh sống trong bang) : $21,800

  1. IDAHO

Học phí và chi phí trung bình (dành cho sinh viên sinh sống trong bang) : $7,010
Thay đổi 5 năm: 16%
Học phí và chi phí trung bình (dành cho sinh viên không sinh sống trong bang) : $21,250

  1. NEVADA

Học phí và chi phí trung bình (dành cho sinh viên sinh sống trong bang) : $6,910
Thay đổi 5 năm: 7%
Học phí và chi phí trung bình (dành cho sinh viên không sinh sống trong bang) : $20,720

  1. NEW MEXICO

Học phí và chi phí trung bình (dành cho sinh viên sinh sống trong bang) : $6,620
Thay đổi 5 năm: 14%
Học phí và chi phí trung bình (dành cho sinh viên không sinh sống trong bang) : $19,050

  1. UTAH

Học phí và chi phí trung bình (dành cho sinh viên sinh sống trong bang) : $6,580
Thay đổi 5 năm: 17%
Học phí và chi phí trung bình (dành cho sinh viên không sinh sống trong bang) : $19,840

  1. MONTANA

Học phí và chi phí trung bình (dành cho sinh viên sinh sống trong bang) : $6,410
Thay đổi 5 năm: 2%
Học phí và chi phí trung bình (dành cho sinh viên không sinh sống trong bang) : $22,100

  1. FLORIDA

Học phí và chi phí trung bình (dành cho sinh viên sinh sống trong bang) : $6,360
Thay đổi 5 năm: 6%
Học phí và chi phí trung bình (dành cho sinh viên không sinh sống trong bang) : $21,570

  1. WYOMING

Học phí và chi phí trung bình (dành cho sinh viên sinh sống trong bang) : $5,060
Thay đổi 5 năm: 15%
Học phí và chi phí trung bình (dành cho sinh viên không sinh sống trong bang) : $16,220

Theo usatoday

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.