cac-loi-khuyen-danh-cho-sinh-vien-quoc-te-muon-chuyen-truong-o-my

Các lời khuyên dành cho sinh viên quốc tế muốn chuyển trường tại Mỹ

Là một học sinh quốc tế, bạn sẽ muốn trường và chương trình học thật sự phù hợp với mình. Nhưng nếu nó không phải thì sinh viên quốc tế có visa F1 đựa lựa chọn chuyển trường khi đến Mỹ. Nếu bạn có nhu cầu chuyển trường, có một vài điều bạn cần làm để tuân theo luật pháp Mỹ.

Hãy đảm bảo trường muốn chuyển đến được chứng nhận bởi Chương trình Du học và Trao đổi (the Student and Exchange Visitor Program). Bạn có thể tìm thấy danh sách trực tuyến. Làm việc với các nhân viên được chỉ định ở cả trường cũ và mới của bạn. Họ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi.

Một khi được nhận vào trường, liên lạc với nhân viên để tìm thấy thông tin liên lạc cũng như mã của trường trong Chương trình Du học và Trao đổi.

Từ đây, bạn cần làm việc với nhân viên tại ngôi trường đang theo học, cùng với đó bạn phải xác định ngày mình sẽ chuyển trường dựa trên lịch học, kế hoạch du chuyển và tình hình việc làm của mình nếu có thể.

Ngày thông báo chuyển trường là khi nhân viên được chỉ định tại trường mới của bạn chịu trách nhiệm về hồ sơ SEVIS của bạn. Hồ sơ SEVIS của bạn phải được cập nhật để bạn duy trì trạng thái nhập cư hợp pháp ở Hoa Kỳ, vì vậy điều quan trọng là bạn luôn giữ liên lạc mở với người này.

Để duy trì tình trạng nhập cư hợp pháp, sinh viên quốc tế cần tiếp tục tham gia các lớp học trong khi chờ đợi ngày chuyển trường. Nếu không, nhân viên trường được chỉ định có thể chấm dứt hồ sơ SEVIS của bạn vì không tuân thủ các điều khoản thị thực sinh viên.

Một khi bạn đã biết ngày chuyển trường chính thức, hãy đảm bảo làm việc chặt chẽ với nhân viên được chỉ định tại trường mới của bạn. Họ phải tạo Mẫu I-20 mới: “Giấy chứng nhận đủ điều kiện Tình trạng Sinh viên Không Di trú”  (Certificate of Eligibility for Nonimmigrant Student Status ) cho bạn. Bạn phải liên hệ với nhân viên này trong vòng 15 ngày kể từ ngày bắt đầu chương trình ghi trên Mẫu I-20 mới của bạn.

Điều quan trọng cần lưu ý là sinh viên quốc tế hiện đang làm việc trong thời gian du học tại Hoa Kỳ không thể tiếp tục làm việc sau ngày chuyển trường. Bạn phải nói chuyện với nhân viên được chỉ định của bạn để có được giấy phép tiếp tục làm việc.

Nếu bạn mới và vừa đến Hoa Kỳ, nhưng muốn chuyển sang một trường mới trước khi bắt đầu kì học, bạn phải cung cấp cho trường ban đầu của bạn các chứng từ – chẳng hạn như thư chấp nhận – rằng bạn đã được chấp nhận vào trường mới được chứng nhận bởi chương trình SEVP.

Bạn cũng cần phải báo cáo với trường mới của mình và ghi danh vào một khóa học đầy đủ trong vòng 30 ngày kể từ ngày bạn đến Mỹ. Để biết thêm thông tin về việc chuyển trường dành cho sinh viên quốc tế, hãy truy cập trang web Study in the States website.

Tham khảo tại usnews