Cách duy trì tình trạng di trú dành cho sinh viên quốc tế tại Mỹ

Nếu bạn là sinh viên quốc tế, bạn phải đảm bảo tuân thủ luật nhập cư Hoa Kỳ.

Nếu bạn đến Hoa Kỳ lần đầu tiên, thông tin dưới đây có thể giúp bạn biết cách làm thế nào để duy trì tư cách pháp lý của bạn với tư cách là sinh viên quốc tế.

Khi đến Mỹ

Sinh viên quốc tế chỉ có thể đến Hoa Kỳ trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu chương trình. Điều này rất quan trọng khi bạn lên kế hoạch du lịch đến Mỹ. Bạn có thể tìm ngày bắt đầu chương trình của mình trên Mẫu I-20, “Giấy chứng nhận Đủ điều kiện tình trạng sinh viên không di trú”.

Khi bạn đến Hoa Kỳ, hãy nhớ liên hệ ngay với nhân viên trường được chỉ định của bạn và cho họ biết bạn đã đến nơi.

Trước ngày đầu tiên đi học, hãy liên lạc lại với nhân viên được chỉ định để xác nhận thông tin của bạn đã được cập nhật trong Hệ thống Thông tin Sinh viên du học và Trao đổi. Chính phủ liên bang sử dụng dữ liệu SEVIS để giám sát việc tuân thủ luật pháp và các quy định của sinh viên quốc tế.

Trong năm học

Hãy chắc chắn rằng bạn vẫn có tên lớp học của mình. Điều này rất quan trọng để duy trì trạng thái nhập cư hợp pháp của bạn. Ngoài ra, hãy tham gia một khóa học nghiên cứu toàn thời gian mỗi kì.

Sinh viên quốc tế ghi danh theo học tại một trường cao đẳng cộng đồng, trường cao đẳng hoặc đại học hệ bốn năm, trường dạy nghề hoặc trường kinh doanh phải tham gia ít nhất 12 giờ tín chỉ cho mỗi học kỳ. Các sinh viên quốc tế theo học hệ sau đại học và sinh viên chủng viện nên kiểm tra với nhân viên trường được chỉ định để biết đầy đủ các tiêu chuẩn đối với các khóa học toàn thời gian vì các khóa học này khác nhau theo từng trường.

Sinh viên quốc tế theo học các chương trình Anh Ngữ (ESL) hoặc các cơ sở dạy nghề hoặc các viện không học thuật nên đáp ứng 18 tiếng mỗi tuần nếu nhà trường bao gồm chủ yếu là các lớp học hướng dẫn, hoặc 22 giờ một tuần nếu trường học bao gồm chủ yếu là thực hành học tập.

Không nên bỏ học mà không nói chuyện với nhân viên trường được chỉ định. Nếu bạn gặp khó khăn với lớp học của mình, hãy nói chuyện với họ ngay lập tức vì họ có thể trợ giúp.

Chẳng hạn, nếu bạn không nghĩ mình có thể hoàn thành chương trình vào ngày kết thúc trong Mẫu I-20, có trường hợp nhân viên trường được chỉ định có thể giúp bạn gia hạn chương trình.

Khi kết thúc chương trình

Bạn có 60 ngày để rời Hoa Kỳ sau khi bạn hoàn thành chương trình học của mình. 60 ngày được xác định bởi ngày kết thúc chương trình trên Mẫu I-20 của bạn. Không tuân theo các quy tắc này có thể dẫn đến tình trạng bị mất tình trạng di trú hợp pháp. Nếu nhân viên trường được chỉ định của bạn không thể trả lời câu hỏi của bạn, bạn có thể liên hệ với Chương trình Du học Sinh viên và Trao đổi tại sevp@ice.dhs.gov hoặc gọi 703-603-3400 các ngày trong tuần, từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Đảm bảo hiểu  rõ ràng tình hình của bạn và đặt câu hỏi. SEVP đáp ứng các yêu cầu qua email theo nguyên tắc ai gửi trước sẽ được giải quyết trước.

Tham khảo tại usnews

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.