5 sự thật về visa F1 dành cho sinh viên quốc tế

Thị thực F1 dành cho sinh viên đại học theo học tại các trường cao đẳng, đại học, trường trung học, chương trình đào tạo ngôn ngữ, và các tổ chức giáo dục khác tại Mỹ, đây là bước đầu tiên cho một sinh viên được chấp nhận để ghi danh vào một trường (trường đại học / cao đẳng) được chứng nhận bởi SEVP.

Dưới đây là danh sách các câu hỏi phổ biến về các quy tắc và quy định liên quan đến thị thực sinh viên F1:

Các yêu cầu đối với visa du học F1 là gì?

  • Bạn phải theo học tại một cơ sở giáo dục hoặc một chương trình đào tạo ngôn ngữ;
  • Bạn phải ghi danh học toàn thời gian;
  • Trường phải được chấp thuận bởi USICE (Cơ quan Nhập cư và Hải quan Hoa Kỳ) để nhận sinh viên nước ngoài;
  • Bạn phải cung cấp đủ hỗ trợ tài chính để hoàn thành nghiên cứu;
  • Bạn phải chứng minh rằng bạn không có ý định từ bỏ quốc tịch của bạn.

Tôi có thể đi ra nước ngoài khi đang ở Mỹ không?

Vâng. Bạn có thể trở lại Hoa Kỳ sau khi rời khỏi không quá năm tháng. Bạn phải có thị thực F1 mới nếu bản gốc của bạn đã hết hạn. Yêu cầu nhân viên trường học đã chỉ định ký biên bản I-20 của bạn trước khi rời Hoa Kỳ.

Tôi có thể chuyển sang một trường khác không?

Vâng. Bạn phải thông báo cho trường học hiện tại và làm việc với nhân viên trường được chỉ định (DSO) để chuyển hồ sơ SEVIS của bạn. Bạn cũng cần lấy một mẫu I-20 mới từ trường mới của bạn và gửi I-20 cho DSO mới của bạn trong vòng 15 ngày kể từ ngày chuyển.

Tôi có thể làm việc ở Hoa Kỳ không?

Thị thực F-1 nhằm cho phép sinh viên nước ngoài du học tại Hoa Kỳ, do đó, có những hạn chế về việc làm nghiêm ngặt. Học sinh có thị thực F-1 thường được phép làm việc trong khuôn viên của trường đại học mà họ đang học trong 20 giờ một tuần. Ngoài ra còn có hai chương trình đào tạo mà sinh viên F-1 có thể được phép làm việc. Sinh viên F1 nên luôn luôn tìm lời khuyên từ DSO (hoặc cố vấn sinh viên nước ngoài) trước khi tìm việc làm tại Hoa Kỳ.

Tôi có thể ở lại Hoa Kỳ trong bao lâu với visa F1?

Khi nhập cảnh vào Mỹ, nhân viên tại trụ sở nhập cảnh sẽ cấp cho bạn một thẻ I-94 cho biết tình trạng di dân không nhập cư (F1) và thời gian lưu trú hợp pháp của bạn. Thông thường là “Duration of Status” hoặc “D/S”  trên thẻ sinh viên I-94, có nghĩa là bạn có thể ở lại Hoa Kỳ miễn là bạn đăng ký vào trường để hoàn thành chương trình học tập của bạn. Sau khi chương trình kết thúc, bạn sẽ có 60 ngày để rời Hoa Kỳ. Nếu bạn cần gia hạn visa du học F1, hãy nhấp vào link này.

Tham khảo blog.flywire.com

 

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.