giay-phep-lam-viec-la-gi

Giấy phép làm việc (Employment Authorization Document – EAD) là gì?

Các nhà tuyển dụng Mỹ luôn phải kiểm tra xem liệu các nhân viên của họ, bất kể công dân Mỹ hay quốc gia khác, có được phép làm việc tại Mỹ hay không. Có được Giấy phép làm việc là một cách chứng minh rằng bạn đủ điều kiện làm việc tại Hoa Kì trong một khoảng thời gian nhất định.

Để có được EAD bạn cần lập Form I-765 và đơn đăng kí EAD. Bạn cần phải nộp đơn cho EAD nếu bạn:

Được phép làm việc ở Mỹ vì tình trạng di trú và cần bằng chứng cho Giấy phép làm việc hoặc

Bạn được yêu cầu đăng kí giấy phép làm việc hoặc bạn đề nghị được cấp giấy phép làm việc. Ví dụ:

+  Bạn có Mẫu I-485 đang chờ giải quyết, Đơn đăng ký thường trú hoặc Điều chỉnh tình trạng di trú.

+ Bạn có Mẫu I-589 đang chờ giải quyết, Đơn xin tị nạn và Chấm dứt Di trú.

+ Bạn có trạng thái không di trú cho phép bạn ở Hoa Kỳ nhưng không cho phép bạn làm việc ở Hoa Kỳ nếu không có giấy phép từ USCIS (như một sinh viên F-1 hoặc M-1).

Bạn không cần phải nộp đơn xin EAD nếu bạn là cư dân thường trú hợp pháp. Thẻ xanh của bạn (Mẫu I-551, Thẻ thường trú vĩnh viễn) là bằng chứng về giấy phép làm việc của bạn. Bạn cũng không cần phải nộp đơn xin EAD nếu bạn có thị thực không di dân, cho phép bạn làm việc cho một đơn vị cụ thể (ví dụ bạn có thị thực H-1B, L-1B, O hoặc P).

Đổi mới EAD

Nếu bạn vẫn đủ điều kiện để xin giấy phép làm việc nhưng EAD của bạn sẽ hết hạn hoặc đã hết hạn, bạn nên nộp đơn xin EAD đổi mới bằng cách nộp Mẫu I-765 mới và lệ phí nộp hồ sơ (nếu cần) trừ khi có yêu cầu và chấp thuận miễn lệ phí. Nói chung, bạn không nên nộp đơn xin EAD gia hạn trước quá 180 ngày tính từ ngày EAD gốc của bạn hết hạn.

Thay thế EAD

Nếu EAD của bạn bị mất, bị đánh cắp hoặc bị hư hỏng

Nếu EAD của bạn bị mất, bị mất cắp hoặc bị hư hỏng, bạn có thể yêu cầu EAD thay thế bằng cách nộp Mẫu I-765 mới và lệ phí nộp đơn (nếu cần), trừ khi yêu cầu và chấp nhận miễn lệ phí. Nếu bạn không nhận được EAD mà USCIS gửi qua bưu điện, bạn có thể gửi yêu cầu về việc không gửi thẻ.

Nếu EAD của bạn chứa thông tin không chính xác

Nếu EAD của bạn chứa thông tin không chính xác không phải do lỗi USCIS, bạn phải gửi:

  • Mẫu mới I-765,
  • Lệ phí nộp hồ sơ, nếu được yêu cầu (hoặc yêu cầu miễn lệ phí),
  • Bất kỳ tài liệu nào được chỉ định trong hướng dẫn của mẫu
  • Thẻ có chứa lỗi.

Nếu EAD của bạn chứa thông tin không chính xác do lỗi USCIS, họ sẽ thực hiện việc sửa lỗi phù hợp mà không phải mất thêm chi phí. Trong những trường hợp này, bạn không cần phải nộp Mẫu I-765 mới hoặc lệ phí nộp đơn. Thay vào đó, bạn phải gửi:

  • Thẻ gốc chứa lỗi,
  • Giải thích chi tiết về lỗi thẻ
  • Hỗ trợ tài liệu về thông tin chính xác.

Gửi thông tin này đến trung tâm dịch vụ hoặc Trung tâm Phúc lợi Quốc gia, nơi chấp nhận mẫu I-765 mới nhất của bạn.

Theo uscis