Top 3 ngành phổ biến nhất ở các trường thuộc khối Ivy

Giáo dục ở các trường thuộc khối Ivy luôn được biết đến như là chìa khóa cho sự thành công của sinh viên.

Các sinh viên trong khối 8 trường Ivy muốn học ngành gì? Và thật ngạc nhiên là nó gần như giống nhau bất kể họ đang học trường nào.

Tại 6 trên 8 trường, Kinh tế học là ngành phổ biến nhất. Hai ngành phổ biến nhất ở hai trường còn lại, Cornell University và the University of Pennsylvania lần lượt là Kĩ thuật và Tài chính.

Brown University

 1. Kinh tế học
  2. Khoa học máy tính
  3. Sinh học

Columbia University

 1. Kinh tế học
  2. Khoa học chính trị
  3.  Tâm lí học

Cornell University

 1. Kĩ thuật
  2. Kinh doanh, quản lí và tiếp thị
  3. Khoa học sinh học và Khoa học Y sinh học

Dartmouth College

 1. Kinh tế học
  2. Chính phủ
  3. Lịch sử

Harvard University

 1. Kinh tế học
  2. Chính phủ
  3. Khoa học máy tính

University of Pennsylvania

 1. Tài chính
  2. Kinh tế học
  3. Y tá

Princeton University

 1. Kinh tế học
  2. Trường Woodrow Wilson (hoạch định chính sách, phân tích và đánh giá)
 2. Khoa học máy tính

Yale University

 1. Kinh tế học
 2.  Khoa học chính trị
 3.  Lịch sử

Theo BusinessInsider

 

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.