10-nganh-de-kiem-duoc-viec-nhat-nam-2017

Những ngành dễ kiếm được việc làm nhất năm 2017

Theo một nghiên cứu gần đây bởi Hiệp hội các trường Đại học và các nhà tuyển dụng toàn quốc (NACE), các nhà tuyển dụng dễ bị thu hút bởi các sinh viên tốt nghiệp các ngành sau trong năm tới.

10. Kinh tế học

Phần trăm các nhà tuyển dụng sẵn lòng thuê nhân viên trong ngành này: 38,9%

9.Kĩ sư điện

Phần trăm các nhà tuyển dụng sẵn lòng thuê nhân viên trong ngành này: 39,6%

8. Quản lý chuỗi cung ứng & Logistics

Phần trăm các nhà tuyển dụng sẵn lòng thuê nhân viên trong ngành này: 43,8%

7. Khoa học thông tin và Hệ thống thông tin

Phần trăm các nhà tuyển dụng sẵn lòng thuê nhân viên trong ngành này: 46,5%

6. Quản lí hệ thông tin

Phần trăm các nhà tuyển dụng sẵn lòng thuê nhân viên trong ngành này: 46,5%

5. Kĩ sư cơ khí

Phần trăm các nhà tuyển dụng sẵn lòng thuê nhân viên trong ngành này: 48,6%

4. Khoa học máy tính

Phần trăm các nhà tuyển dụng sẵn lòng thuê nhân viên trong ngành này: 50,7%

3. Quản trị kinh doanh

Phần trăm các nhà tuyển dụng sẵn lòng thuê nhân viên trong ngành này: 59,7%

2. Kế toán

Phần trăm các nhà tuyển dụng sẵn lòng thuê nhân viên trong ngành này: 59,7%

1.Tài chính

Phần trăm các nhà tuyển dụng sẵn lòng thuê nhân viên trong ngành này: 60,4%

Theo Forbes