10 công việc tăng trưởng nhanh nhất tại Florida năm 2017

Florida đã và đang là một bang luôn có nhiều thay đổi kể từ khi thành lập, luôn tăng trưởng và phát triển cả vè tài chính và công nghiệp, kĩ thuật và dĩ nhiên là trong lực lượng lao động.

Có vài ngành đã phổ biến trước đây cả 50, 60 năm và có những ngành sẽ phổ biến trong 50 hay 60 năm sắp đến, chúng ta khó mà đoán biết được.

Nhưng hiện nay chúng tôi có thể đoán được các công vệc đem lại lợi nhuận cao nhất trong vòng 1 năm, hoặc vài năm.

Dưới đây là top 10 công việc tăng trưởng nhanh nhất tại Florida năm 2017

  1. Nhân viên thống kê
  2. Công nhân gia công sắt và thép bọc epoxit
  3. Thợ phụ nề, thợ phụ xây và thợ điêu khắc đá
  4. Y tá
  5. Thợ nề, thợ xây
  6. Công nhân điện, thợ cơ khí
  7. Trợ lý bác sĩ
  8. Thợ lợp mái nhà
  9. Công nhân đổ xi măng và thợ đúc bê tông
  10. Thợ xây đá

Theo Zippia

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.