cac-nganh-kho-lap-day-vi-tri-nhat-nam-2017

Các ngành khó để lấp đầy vị trí nhất năm 2017

Khi số lượng người cần có để đáp ứng được các vị trí công việc còn trống cao hơn số người có khả năng hoặc mong muốn làm thì các công việc này rất khó để lấp đầy. Đối với một người mong muốn tìm kiếm việc làm thì việc biết các ngành nào đang có nhu cầu ở hiện tại hoặc tương lai thì rất có ích.

Dưới đây là danh sách các dành được xem là khó lấp đầy nhất trong các năm tới. Các công việc được sắp xếp theo trật tự tăng trưởng dự kiến.

Lái xe vn ti

Mức lương trung bình hằng năm: $40,260

Tỉ lệ tăng trưởng trong 8 năm: 5%

Tng giám đốc và Giám đốc điu hành

Mức lương trung bình hằng năm: $97,730

Tỉ lệ tăng trưởng trong 8 năm: 7%

Kĩ sư d liu

Mức lương trung bình hằng năm: $128,240

Tỉ lệ tăng trưởng trong 8 năm: 16%

Y tá chính quy

Mức lương trung bình hằng năm: $67,490

Tỉ lệ tăng trưởng trong 8 năm: 16%

Kĩ sư phn mm

Mức lương trung bình hằng năm: $100,690

Tỉ lệ tăng trưởng trong 8 năm: 17%

Qun lí dch v y tế

Mức lương trung bình hằng năm: $94,500

Tỉ lệ tăng trưởng trong 8 năm: 17%

Nhà phân tích thông tin bảo mật

Mức lương trung bình hằng năm: $90,120

Tỉ lệ tăng trưởng trong 8 năm: 18%

Tư vn tài chính

Mức lương trung bình hằng năm: $89,160

Tỉ lệ tăng trưởng trong 8 năm: 30%

Nhà tr liu Vt lí

Mức lương trung bình hằng năm: $84,020

Tỉ lệ tăng trưởng trong 8 năm: 34%

Nhân viên chăm sóc sc kho ti nhà

Mức lương trung bình hằng năm: $21,920

Tỉ lệ tăng trưởng trong 8 năm: 38%

Theo Forbes