10 công việc được trả lương tốt nhất dành cho thế hệ Y *

Thế hệ Y (còn gọi là Millennials – những người sinh ra trong giai đoạn từ đầu thập niên 1980 đến đầu thập niên 2000) là thế hệ đầu tiên lớn lên cùng các phương tiện truyền thông xã hội, đồng thời là lực lượng lao động chủ lực của hiện tại và tương lai.

U.S.News sử dụng kết quả từ cuộc khảo sát để so sánh số liệu năm 2015 giữa Văn phòng thống kê lao động Hoa Kì và Bảng xếp hạng các công việc tốt nhất năm 2017 của U.S.News. Danh sách này xác định các công việc với mức lương trung bình trên $75,000 và phản ánh các tiêu chí: cân bằng giữa công việc và cuộc sống, mức độ stress thấp của các lao động độ tuổi từ 20-34.

  1. Tư vấn tài chính

Mức lương trung bình: $118,050

Cân bằng giữa công việc và cuộc sống: trung bình

Mức độ stress: trên trung bình

  1. Chuyên gia Định phí bảo hiểm

Mức lương trung bình: $110,560

Cân bằng giữa công việc và cuộc sống: trung bình

Mức độ stress: trung bình

  1. Lập trình viên phần mềm

Mức lương trung bình: $102,160

Cân bằng giữa công việc và cuộc sống: trên trung bình

Mức độ stress: trung bình

  1. Nhà phân tích hệ thống máy tính

Mức lương trung bình: $90,180

Cân bằng giữa công việc và cuộc sống: trung bình

Mức độ stress: trung bình

  1. Kĩ sư cơ khí

Mức lương trung bình: $88,190

Cân bằng giữa công việc và cuộc sống: trên trung bình

Mức độ stress: trung bình

  1. Kĩ sư môi trường

Mức lương trung bình: $88,040

Cân bằng giữa công việc và cuộc sống: trung bình

Mức độ stress: trung bình

  1. Bác sĩ xạ trị

Mức lương trung bình: $84,460

Cân bằng giữa công việc và cuộc sống: trên trung bình

Mức độ stress: below trung bình

  1. Nhà phân tích Nghiên cứu Hoạt động

Mức lương trung bình: $84,180

Cân bằng giữa công việc và cuộc sống: trung bình

Mức độ stress: trêntrung bình

  1. Kế toán

Mức lương trung bình: $75,280

Cân bằng giữa công việc và cuộc sống: trên trung bình

Mức độ stress: trung bình

  1. Nhân viên tín dụng

Mức lương trung bình: $75,170

Cân bằng giữa công việc và cuộc sống: trên trung bình

Mức độ stress: trung bình

Theo U.S.News

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.