10 công việc tốt nhất dành cho thế hệ Y *

Thế hệ Y (còn gọi là Millennials – những người sinh ra trong giai đoạn từ đầu thập niên 1980 đến đầu thập niên 2000) là thế hệ đầu tiên lớn lên cùng các phương tiện truyền thông xã hội, đồng thời là lực lượng lao động chủ lực của hiện tại và tương lai.

Để xác định được top 10 công việc tốt nhất dành cho thế hệ Y, U.S. News sử dụng kết quả từ cuọc khảo sát các ngành hang đầu để so sánh dữ liệu từ Văn phòng thống kê lao động và Bảng xếp hạng của U.S.News. Danh sách này dựa trên mức lương, cân bằng giữa công việc và cuộc sống và mức độ stress với các lao động độ tuổi từ 20-34.

  1. Lập trình viên website

Mức lương trung bình: $64,970

Cân bằng giữa công việc và cuộc sống: Cao

Mức độ stress: dưới trung bình

  1. Nhân viên vệ sinh nha khoa

Mức lương trung bình: $72,330

Cân bằng giữa công việc và cuộc sống: Cao

Mức độ stress: trung bình

  1. Lập trình viên phần mềm

Mức lương trung bình: $98,260

Cân bằng giữa công việc và cuộc sống: trên trung bình

Mức độ stress: trung bình

  1. Nhân viên phân tích hệ thống máy tính

Mức lương trung bình: $85,800

Cân bằng giữa công việc và cuộc sống: trung bình

Mức độ stress: trung bình

  1. Kĩ sư cơ khí

Mức lương trung bình: $83,590

Cân bằng giữa công việc và cuộc sống: trên trung bình

Mức độ stress: trung bình

  1. Phiên dịch và biên dịch viên

Mức lương trung bình: $44,190

Cân bằng giữa công việc và cuộc sống: Cao

Mức độ stress: trung bình

  1. Bác sĩ chuyên khoa xạ trị

Mức lương trung bình: $80,220

Cân bằng giữa công việc và cuộc sống: trên trung bình

Mức độ stress: dưới trung bình

  1. Nhân viên bán bảo hiểm

Mức lương trung bình: $48,200

Cân bằng giữa công việc và cuộc sống: Cao

Mức độ stress: trung bình

  1. Nhân viên vẽ bản đồ

Mức lương trung bình: $61,880

Cân bằng giữa công việc và cuộc sống: trung bình

Mức độ stress: dưới trung bình

  1. Bác sĩ chuyên khoa mát-xa

Mức lương trung bình: $38,040

Cân bằng giữa công việc và cuộc sống: trêntrung bình

Mức độ stress: dưới trung bình

Theo U.S.News

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.