10 công việc tăng trưởng nhanh nhất tại bang Mississipi năm 2017

Mississippi luôn là một bang có nhiều thay đổi, kể cả về tài chính, công nghiệp và công nghệ lẫn trong lực lượng lao động.

Cứ hai năm một lần Sở Lao động kết hợp với Cục Thống kê Lao động Mỹ lập dự báo về tăng trưởng nghề nghiệp theo công việc. Chính phủ cuối cùng đã hoàn thành nghiên cứu này vào năm 2014 với các dự báo cho đến năm 2024.  Chúng tôi đã thu thập dữ liệu từ tất cả các bang riêng lẻ để phát triển một cơ sở dữ liệu tổng thể. Sau đó, chúng tôi xác định những nghề nghiệp ở Mississippi dự kiến sẽ có ít nhất 1.000 công nhân vào năm 2024. Tiếp theo, chúng tôi xếp hạng mỗi nghề dựa trên tăng trưởng việc làm vào năm 2017.

Dưới đây là danh sách các ngành phổ biến nhất tại bang này.

 

Xếp hạng Công việc Tỉ lệ tăng trưởng

%

Lương trung bình
1 Trợ lí vật lí trị liệu 32.94% $47,300
2 Nhân viên chăm sóc y tế tại nhà 32.85% $21,270
3 Kĩ sư cơ khí công nghiệp 28.7% $50,180
4 Bác sĩ vật lí trị liệu 28.48% $89,830
5 Y tá 28.31% $98,880
6 Nhân viên chăm sóc sức khoẻ cá nhân 24.57% $17,690
7 Người khuân hàng, Dầu khí 23.26% $37,880
8 Nhân viên bảo trì, bào dưỡng cơ khí 23.14% $40,630
9 Người thu thập vật liệu tái chế 22.22% $27,290
10 Lập trình viên phần mềm, ứng dụng 21.69% $86,550

Theo Zippia

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.