Top 10 ngành tăng trưởng nhanh nhất tại Utah năm 2017

Utah luôn là một bang có nhiều thay đổi, kể cả về tài chính, công nghiệp và công nghệ lẫn trong lực lượng lao động.

Cứ hai năm một lần Sở Lao động kết hợp với Cục Thống kê Lao động Mỹ lập dự báo về tăng trưởng nghề nghiệp theo công việc. Chính phủ cuối cùng đã hoàn thành nghiên cứu này vào năm 2014 với các dự báo cho đến năm 2024.  Chúng tôi đã thu thập dữ liệu từ tất cả các bang riêng lẻ để phát triển một cơ sở dữ liệu tổng thể. Sau đó, chúng tôi xác định những nghề nghiệp ở Utah dự kiến sẽ có ít nhất 1.000 công nhân vào năm 2024. Tiếp theo, chúng tôi xếp hạng mỗi nghề dựa trên tăng trưởng việc làm vào năm 2017.

Dưới đây là danh sách các ngành phổ biến nhất tại bang này.

Xếp hạng Công việc Tỉ lệ tăng trưởng % Lương trung bình
1 Kĩ thuật viên thú y và Nhà công nghệ 79.52% $27,550
2 Nhà phân tích nghiên cứu hoạt động 60.61% $75,810
3 Lập trình viên phần mềm, ứng dụng 58.82% $94,330
4 Giáo viên dịch vụ Y tế đặc biệt, trung học phổ thông 56.54% $140,210
5 Lập trình web 55.19% $62,030
6 Phiên dịch và biên dịch viên 54.63% $43,840
7 Tư vấn tài chính cá nhân 52.33% $96,960
8 Phân tích Nghiên cứu Thị trường và Chuyên gia Tiếp thị 51.36% $59,290
9 Thợ gạch và thợ đá 50.0% $42,440
10 Nhà phân tích hệ thống máy tính 49.48% $73,710

 

Theo Zippia

 

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.